Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Nödduschar

Nödduschar, tanknödduschar och ögonduschar för industriell miljö. Kundanpassas efter specifika krav och önskemål.

Vår leverantör FSP-Tech GmbH är en av Europas ledande tillverkare av nödduschar, tankduschar och ögonduschar för industriell miljö. Produkterna är av högsta kvalitet gällande konstruktion, tillverkning och materialval för att skapa trygghet för anställda i riskfyllda miljöer.

Vi levererar kundanpassade nödduschar för att uppfylla olika verksamheters speciella krav och önskemål. Samtliga nöd- och ögonduschar är tillverkade enligt AFS 1997:7, AFS 2020:1, EN 15154 och ANSI Z358.1.

Välj rätt nöddusch och skapa trygghet i riskfyllda miljöer

Varje företag är unikt och många nödduschlösningar behöver kundanpassas för att skapa en så säker och trygg arbetsplats som möjligt. I Kunskapsbanken finns det information om vad som är viktigt att tänka på vid val av nödduschlösning, samt gällande regler och krav.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilka krav och rekommendationer gäller för nödduschar och ögonduschar?

  För att skapa en säker och trygg arbetsplats finns det ett antal nationella och europeiska föreskrifter med regler och rekommendationer gällande nödduschutrustning.

  Läs hela svaret
 • Hur ser vattentillförseln ut där nödduschutrustningen ska placeras? Spoltider? Vattenkvalitet?

  Vattentillförsel, rekommenderade spoltider, tillgång till tempererat vatten och vattenkvalitet är viktiga faktorer att känna till vid val av nödduschutrustning. Vattentillförsel Nödduschutrustning med fast anslutning till dricksvattennätet är ofta det bästa valet. Det möjliggör en lång spoltid med kontinuerligt flöde. Men, ibland finns det inte rinnande ...

  Läs hela svaret
 • Var och hur ska nöddusch-utrustningen installeras? Risk för frost? Explosiv miljö?

  Nödduschutrustningen kan enkelt anpassas för att säkerställa att den fungerar väl i miljön den ska installeras i. Nödduschen kan t ex behöva fryssäkras om den ska installeras utomhus eller i ouppvärmda lokaler. Vid placering i en explosiv miljö är det viktigt att utrustningen har korrekt ...

  Läs hela svaret
 • Behövs endast en temporär nödduschlösning?

  Ibland finns behov av en temporär lösning för att kunna möta gällande krav på nödduschutrustning i verksamheten. Det kan t ex vara vid driftstopp, ombyggnation, flytt, temporär verksamhet eller då vattnet behöver stängas av. En enkel lösning är mobila nödduschar alternativt att hyra nödduschutrustning under ...

  Läs hela svaret
 • Går det att anpassa nödduschen efter specifika behov?

  Verksamheter skiljer sig mycket åt och har olika krav och riktlinjer gällande nödduschutrustning för ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Det är därför helt nödvändigt att enkelt kunna kundanpassa utrustningen för att möta specifika behov och önskemål.

  Läs hela svaret
 • Vilken support och service erbjuder Hansa Engineering och FSP-Tech?

  Vi erbjuder den support och service ni behöver för att säkerställa att ni får rätt nödduschutrustning för er verksamhet. Råd och hjälp med att välja den nödduschlösning som är mest lämplig för er verksamhet, samt uppfyller alla gällande krav och regler Platsbesök där vi går ...

  Läs hela svaret

Förskrifter för nödduschar och ögonduschar

För att skapa en säker och trygg arbetsplats finns det ett antal nationella och europeiska föreskrifter med regler och rekommendationer gällande nödduschutrustning.

”Nödduschens syfte är att snabbt släcka brand i kläder eller att snabbt avlägsna ämne från kroppen.” (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7)

I de olika föreskrifterna listade nedan tas bl a följande punkter upp:

 • Utrustningens placering och lättillgänglighet
 • Hantering och utlösning av nödutrustning
 • Vattenmängd, flöde och eventuellt avlopp
 • God vattenkvalitet
 • Tempererat vatten, bakterietillväxt
 • Miljön där nödduschutrustningen är placerad (korrosion, kyla)
 • Ögonspolning
 • Skyltar, varselmärkning och varselsignalering
 • Rutiner, utbildning och skriftlig dokumentation
 • Kontroll och underhåll

FSP-Tech®s nödduschutrustning uppfyller alla krav enligt svenska och europeiska föreskrifter.

Svenska föreskrifter

AFS 1997:7  Första hjälpen och krisstöd (§9, §10)

AFS 2020:1  Arbetsplatsens utformning (§161-§163)

Europeiska föreskrifter

EN 15154-1*  Nödduschar anslutna till vattenledning i laboratorier

EN 15154-2*  Anordningar för ögonspolning fast anslutning till vattenledning

EN 15154-3*  Nödduschar ej fast anslutna till vattenledning

EN 15154-4*  Anordningar för ögonspolning ej fast ansluten till vattenledning

EN 15154-5*  Nödduschar fast anslutna till vattenledning på andra platser än laboratorier

EN 15154-6*  Nödduschar med flera munstycken fast ansluten till vattenledning på andra platser än i laboratorier

* EN-föreskrifterna finns tillgängliga för nedladdning på Svenska institutet för standarder

”Arbetsgivaren ska se till att nödduschar och ögonspolningsanordningar kontrolleras minst en gång per halvår, och att kontrollen dokumenteras.” (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1)

Nödduschar i explosionsfarlig miljö (ATEX)

I verksamheter där brandfarliga gaser och vätskor hanteras eller där det skapas damm, ånga eller dimma som kan skapa en explosiv atmosfär, är det viktigt att säkerställa att nödduschutrustningen möter gällande ATEX-krav.

Alla FSP-Tech®s nödduschar och ögonduschar i standardutförande

 • är lämpliga för användning i explosiv miljö i zon 1 & 2
 • har ATEX-certifikat för kategori EX II 2G
 • har en ATEX-riskbedömning och utlåtande från TÜV RheinlandIndustrie Service

ATEX-certifikat för kategori EX II 2D (damm) kan erhållas på begäran.

I de fall då nödduschar och ögonduschar kundanpassas med tillval är det viktigt att även tillvalen är ATEX-klassade.

 

Zoner i explosiv miljö
RiskområdenGasatmosfärDammatmosfär
Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller oftazon 0zon 20
Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma ibland vid normal hanteringzon 1zon 21
Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighetzon 2zon 22
Övrigt – Säkert områdeIngen explosiv gas förekommerInget explosivt damm förekommer

Certifieringar

Här listar vi våra leverantörers olika certifieringar. Vissa certifikat finns även tillgängliga för nerladdning.

Support & service

Vi erbjuder den support du behöver för att ta fram en nödduschlösning anpassad för er verksamhet.

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och erfarenhet och har i Kunskapsbanken samlat en mängd olika frågor, förklaringar, processbeskrivningar, m.m. sorterade under våra olika produktområden.

FAQ Nödduschar

Här hittar du en mängd olika frågor och svar om nödduschar.

Till kunskapsbanken