Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Nödduschar

Vilken support och service erbjuder Hansa Engineering och FSP-Tech?

Vi erbjuder den support och service ni behöver för att säkerställa att ni får rätt nödduschutrustning för er verksamhet.

  • Råd och hjälp med att välja den nödduschlösning som är mest lämplig för er verksamhet, samt uppfyller alla gällande krav och regler
  • Platsbesök där vi går igenom befintlig utrustning, samt diskuterar eventuella förbättringsåtgärder
  • Reservdelar
  • Uthyrning av nödduschutrustning