Dysor och spraysystem

Vi är Nordens specialister på dysor och industriella spraysystem med ett komplett utbud av dysor och spraylösningar.

Dysor delas in i olika kategorier beroende på dysans typ av spray. Dysors spray kan bl a formas som en kon, rak ståle, linje eller fin dimma. För att välja rätt dysor för sprayprocessen är det också viktigt att ta hänsyn till dropparnas storlek. Dysor sorteras in under kategorierna – fullkonsdysor, hålkonsdysor, flatståledysor, dimdysor, luftatomiserande dysor, intermittenta dysor, samt spraylansar & spraysystem.

För att optimera spraysystemet är det viktigt att förstå hur dysors spray påverkas i olika processer. Vårt team ger vägledning och teknisk expertis så att du kan välja rätt typ av dysor för er sprayprocess.

BETE dysor och spraysystem används för industriella sprayprocesser inom en mängd olika industrier. Bilden visar olika typer av dysor - spiraldysor, fullkonsdysor, flatståledysor, m.m.

Fullkonsdysor

Fullkonsdysan är den typ av dysa som används mest inom industrin. Den används för att fördela vätska över ett cirkulärt område.

Visa produkter

Hålkonsdysor

Hålkonsdysan används när man vill att volymflödet koncentreras till den yttre delen av spraykonen.

Visa produkter

Flatstråledysor

Flatstråledysan är mycket effektiv för olika spol- och tvättprocesser. Dropparna är relativt stora jämfört med andra dysor och strålen är kompakt och kraftig.

Visa produkter

Dimdysor

Dimdysor skapar en spray beståendes av mycket små droppar även vid låga tryck. Används för befuktning, kylning, ytbehandling, m.m.

Visa produkter

Luftatomiserande dysor

Luftatomiserande dysor skapar en mycket fin spray av små droppar. Används för kylning, befuktning, smörjning, ytbehandling, m.m.

Visa produkter

Intermittenta dysor

Dysor för intermittent sprayning används när man behöver stor precision i dosering och för att undvika dyrbart spill i processen.

Visa produkter

Spraylansar & spraysystem

Spraylansar för att injicera vätska och gas i olika processflöden, samt andra kundanpassade lösningar för specifika önskemål och behov.

Visa produkter

Tillbehör

Olika tillbehör för lättare installation och effektivare sprayprocess.

Visa produkter

Spiraldysor

Vårt utbud av olika modeller av spiraldysor. Spiraldysan finns både med fullkonsspray eller hålkonsspray.

Visa produkter

Komplett utbud dysor

Våra olika dysmodeller och spraysystem listade i bokstavsordning.

Visa produkter
support service

Support & service

Vi erbjuder avancerad engineering, spraytestning, CFD-modellering, kundanpassad märkning av dysor, m.m.

Visa produkter

Vår huvudleverantör av dysor & spraysystem

BETE är en ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.

BETE Performance Spray Engineering är leverantör av dysor och spraysystem för Sverige, Norge, Danmark och Sverige. BIlden visar BETEs logotyp.

BETEs dysor och spraysystem används över hela världen för att optimera processer inom bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore.

BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering och avancerad teknisk support. Kvalitet och leveranssäkerhet säkerställs av att BETEs tillverkning av dysor och spraysystem till största delen görs ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning och kvalitetskontroll.

BETE Spray Solutions erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.

Dysor och annat för ditt spraysystem

Olika industriella sprayprocesser kräver olika typer av lösningar. Vi har ett mycket stor utbud av dysor, spraylansar och annat för ditt spraysystem, oavsett om det är för att ytbehandla, kyla, smörja, befukta – eller för någon annan typ av sprayprocess. Du kan din process bäst, vi kan dysor och industriella spraysystem. Tillsammans hittar vi lösningen för dig.

Nedanför hittar du svar på dina frågor om dysor och spraysystem. Om du snabbt och enkelt vill få råd om vilken typ av dysor du behöver är det bara att höra av dig till oss!

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret
PDF

Dokument för nedladdning