Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Vår arbetsprocess för att leverera rätt lösning i tid

För att vi ska kunna säkerställa att vi uppfyller vårt kundlöfte att ta fram rätt lösning inom utsatt tid, har vi utarbetat en arbetsprocess som våra medarbetare följer genom hela projektet eller förfrågan.

Vi jobbar med allt ifrån enklare förfrågningar för leverans av ett fåtal spraydysor, till stora komplexa processer och installationer inom industrin. Våra interna arbetsprocesser och system är utarbetade så att vi kan säkerställa en snabb, professionell och noggrann service och support, oavsett storlek på förfrågan eller projektets omfattning.

I ett första steg går vi igenom projektets omfattning och målsättning. Är det t ex ett konkret problem som behöver lösas, en process som ska förbättras eller gäller det en reservdel till en redan befintlig installation? I det första steget går vi även igenom eventuella risker och tidsbegränsningar, samt vilka personer som ansvarar eller kommer att vara involverade i projektet.

Efter vårt första möte (webb, telefon eller platsbesök) sammanställer vi det som diskuterats och kommit överens om under mötet. Sammanställningen skickas till kunden, som i sin tur bekräftar att vi är helt överens om projektets omfattning och målsättning.

Därefter fortskrider projektet enligt den plan vi fastställt tillsammans med kunden och vi tar fram och presenterar ett förslag på en hållbar lösning.

En noga strukturerad arbetsprocess är särskilt viktig i de projekt där det är flera personer inblandade både från kundens och vår leverantörs sida. Genom att följa vår interna arbetsprocess, steg för steg, säkerställer vi att inget hamnar ’mellan stolarna’ och att projektet drivs framåt utan förseningar.