Vätskefördelare

Vätskefördelare säkerställer en jämn fördelning av vätska över fyllkroppsbädden eller den strukturerade packningen.

En kolonn med fyllkroppar behöver en väl designad vätskefördelare för att uppnå en jämn fördelning av vätska över bädden och därmed optimal mass- eller värmeöverföring över hela driftspannet. Andra viktiga faktorer som utmärker en bra vätskefördelare är att den ska kunna hantera varierande flöden, inte vara känslig för igensättning och att inte bygga för högt.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Teknisk data
 • Dokumentation & videos
 • Checklista processdata
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Säkerställ optimal vätskefördelning i kolonnen

De faktorer som tas i beaktning för att designa en vätskefördelare för en specifik process är:

 • vätskebelastning
 • driftspann
 • vätskans egenskaper
 • risk för igensättning eller skumbildning
 • mängd vätska som tillåts följa med gasströmmen

Antalet droppunkter ligger normalt sett mellan 60 – 150 st/m2 beroende på typ av process.

För att säkerställa en effektiv process behöver följande kriterier uppfyllas:

 • jämn fördelning av vätska
 • lågt tryckfall i gasfasen
 • låg risk för igensättning pga föroreningar eller fasta partiklar i vätskan
 • brett flödesintervall
 • minimera mängd droppar som dras med i gasflödet
 • säkerställa jämn gasfördelning
 • förhindra kanalisering av vätskeflöde i bädden eller längs mantelytan

Olika typer av vätskefördelare

Pan-type

Deck-type

Trough-type

Ladder-type

Spray-nozzle-type

Trough-type with integrated parting box

Nedan listas RVTs olika typer av vätskefördelare, vätskebelastning, samt rekommenderad kolonndiameter.

Model and Material
Design typeLiquid load m3/m2hRecommended column Ø in mmMetalPlasticCeramic
Pan-type0,3 - 200100 - 1600M 150 TP150 TK 150 T
Deck-type5 - 200>200M 150 BP 150 B-
Trough-type0,3 - 50>600M 150 KKP 150 KKK 150 KK
Ladder-type4 - 100all sizesM 150 RRP150 RR-
Spray-nozzle-type3 - 200all sizesM 150 SRP 150 SRK 150 SR
Trough-type with integrated parting box--M 150 KQP 150 KQ-

Other types or special designs on request.

PDF

Ladda ned PDF

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av vätskefördelar.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
LiquidUnit
Volume flow - minm3/h
Volume flow - momm3/h
Volume flow - maxm3/h
Liquid densitykg/m3
Dynamic viscosity of liquidmPas
Surface tensionmN/m
Operating data
GasUnit
Volume flow - maxkg/h
Gas density (operating conditions)kg/m3
Geometrical data
DataInfo/unit
Column diametemm
Opening for installation - ManholeYes/No
Opening for installation - Vessel flangeYes/No
Packing - RandomYes/No
Packing - StructuredYes/No
Packing typePlease state if known
Number of drip pointsper m2
MaterialPlease state
Optional materialPlease state
Preferred type of distributorPlease state
Additional information
DataInfo/unit
FoulingYes/No
FoamingYes/No
Type of feed pipePlease specify
Other requirements/additional informationPlease specify

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.