Leverantörer & partners

Vi representerar och har ett mycket nära samarbete med våra leverantörer och partners, där alla är ledande inom sina respektive specialistområden. Förutom avancerad know-how och innovation, bidrar våra leverantörer dessutom med avancerad teknisk support, testmöjligheter och har stor flexiblitet och möjlighet att göra kundanpassade lösningar vid behov.

Nedan listar vi våra huvudleverantörer per produktområde med länk till leverantörens webbsida.

Dysor & spraysystem

Vi är Nordens specialister på dysor och industriella sprayprocesser med ett komplett utbud av dysor och spraylösningar.

Vår huvudleverantör är BETE, ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.

BETEs sprayteknologi används över hela världen för att optimera processer inom många olika branscher, bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore. Några av BETEs certifieringar är ISO 9001:2015, ATEX och FM Approval.

BETE Performance Spray Engineering

BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.

Tankrengöring

Vi levererar tankrengöringsdysor och lösningar med fokus på tvättresultat, kortare tvättcykler, optimering av vatten-, kemikalie- och energiförbrukning, samt ett enkelt underhåll.

Vår huvudleverantör är BETE, ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.

BETEs sprayteknologi används över hela världen för att optimera processer inom många olika branscher, bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore. Några av BETEs certifieringar är ISO 9001:2015, ATEX och FM Approval.

BETE Performance Spray Engineering

BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.

Dasic Group etablerades under 1960-talet och är specialister på tillverkning av tankrengöringsmaskiner för industriella och marina applikationer. Dasics produktteknologi har används i en mängd olika applikationer över hela världen och uppfyller de höga krav som ställs inom t ex livsmedelsindustrin och bryggerinäringen.

Tankrengöring utgör en viktig del av företagens processeffektivitet och Dasics främsta fokus är att leverera överlägsen rengöring med korta tvättcykler, samt optimal vatten-, energi- och kemikalieförbrukning. Dasic Group är även mycket flexibla när det gäller att kundanpassa lösningar efter behov. Dasics kundlöfte är:

 • Quality Design – Optimised Design, Low Life Cycle Costs
 • Quality Products – Proven Technology, High Efficiency, Low Maintenance
 • Quality Control – Rigorous Inspection, Full Performance Testing Prior to Shipping
 • Quality Service – Rapid Response Time, Immediately Available Product, Global Representation

Några av Dasics certifieringar är ISOQAR (ISO 9001), ATEX, UKAS och Bureau Veritas.

Dammbekämpning

Vi erbjuder mobila och stationära lösningar för effektiv dammbekämpning vilket leder till bättre arbetsmiljö, lägre energiförbrukning och minskade kostnader.

Vår huvudleverantör är EmiControls, ledande tillverkare av product och lösningar för dammbekämpning. Med starkt fokus på FoU har EmiControls utvecklat innovativ teknologi och har gedigen kunskap och erfarenhet kring hur man skapar droppar optimerade för effektiv dammbekämpning.

EmiControls utvecklar alla sina product enligt följande kriterier:

 • Kontrollerad styrning av vattenflöde, kastlängd och droppstorlek
 • Flexibel konfigurering
 • Låg energiförbrukning
 • Lång livslängd på maskiner och komponenter
 • Låga underhållskostnader
 • Hög säkerhet

Varje kund har en unik problemställning. Kärnan i EmiControls verksamhet är att ta fram en anpassad lösning för kunden för att uppnå bästa resultat, samt att leverera en stark, global ’after-sales service’.

EmiControls grundades 2011 och har sina rötter i TechnoAlpin, världsledande tillverkare av snökanoner. Sedan 2017 representerar Hansa Engineering Group EmiControls i Sverige, Norge, Danmark och Finland. EmiControls tillverkar även product och lösningar för brandbekämpning och odörkontroll.

Droppavskiljning & Kolonninredning

Vi levererar ett komplett utbud av olika produkter och lösningar för effektiv droppavskiljning, samt fyllkroppar och innerutrustning för kolonner, för optimerad mass- och värmeöverföring. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi avancerad teknisk support och en mycket gedigen know-how och erfarenhet inom området.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.

Begg Cousland Envirotec har en mycket gedigen know-how och erfarenhet inom området droppavskiljning med ett komplett utbud av demistrar, coalescers och candle filters.

Många applikationer kan likna varandra, men det är ofta små skillnader som är avgörande att ta hänsyn till för att få en optimal lösning. Med sitt kompletta produktutbud och gedigna erfarenhet inom många branscher kan Begg Couslands technical team ta fram den mest effektiva lösningen för en specifik problemställning och dess processunika förutsättningarna.

Munters erbjuder lösningar med profiler för droppavskiljning. Andra affärsområden är avfuktning, kylning, befuktning, ventilation, m.m., inom en mängd olika branscher.

Tanklagringsutrustning

Våra leverantörer Imhof Tank-Technik GmbH och Vacono Aluminium Covers GmbH är ledande i Europa inom tillverkning och utveckling av tanktätningar och flytande tak till öppna och slutna cisterner, samt självbärande vädertak i aluminium.

Imhof Tank-Technik GmbH är ledande i Europa inom tillverkning och utveckling av tanktätningar för flytande tak till öppna och slutna cisterner. Med Imhofs patenterade tätningar uppnås en utsläppsreduktion på 99,5-99,8%.

Imhof erbjuder product och lösningar enligt följande:

 • Komplett lösning – konstruktion, tillverkning och installation
 • Hög kvalitet och lång livslängd
 • 6 års garanti vid behov
 • Dubbeltätningar och trippeltätningar för att klara allt hårdare miljökrav
 • Kraftig reducering av utsläpp och förlust av lagrad produkt

Imhof Tank-Technik har under mer än 40 år tillverkat tätningar med fokus på hög säkerhet, kvalitet, miljöpåverkan och lång livslängd.

Vacono har 35 års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativa aluminiumtak för cisterner. Vaconos aluminiumtak utgör ett effektivt skydd mot kontaminering av lagrad produkt, samt bidrar till att minska miljöfarligt utsläpp.

Vaconos aluminiumtak är tillverkade av material med lång livslängd och låga underhållskostnader. All tillverkning för installation i Europa görs i Tyskland med fokus på hög kvalitet, precision och med stor produktionsflexibilitet.

Vaconos huvudkontor är i Reinfelden, Tyskland med dotterbolag beläget i Cleveland, Ohio, USA.

Nödduschar

Nödduschar, tanknödduschar och ögonduschar för industriell miljö. Kundanpassas efter specifika krav och önskemål.

FSP-Tech® GmbH grundades 1995 och är en ledande tillverkare i Europa av nödduschar för industriell miljö, med fokus på kvalitet, flexibilitet och teknisk kompetens.

Många nödduschlösningar är helt kundanpassade för att möta kundens specifika behov för ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen.

FSP-Techs nödduschar uppfyller alla gällande regler och krav enligt AFS 1999:7, 2020:1, EN15154, samt ANSI Z358.1. FSP-Tech® är certifierat enligt DIN EN ISO 9001:2008.

Övriga produkter

Biobärare

RVT Process Equipments Bioflow biobärare används för effektiv biologisk vatten- och avloppsrening i biobäddar, Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), på industriella och kommunala reningsverk.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.

Utlastningsbälgar

HENNLICH Group GmbH och erbjuder en mängd specialiserade produkter och komponenter för olika industriella processer. HENNLICH är bl a en ledande tillverkare av utlastningsbälgar för dammfri lasting av torra bulkmaterial.

HENNLICH har varit verksamma sedan 1922 och är för närvarande representerade i 18 europeiska länder.

Industrifläktar

TLT-Turbo GmbH är en ledande tillverkare av industriella centrifugalfläktar och axialfläktar för gruv- och stålindustrin, cementindustrin, kraftvärmeverk, m.m. TLT-Turbo GmbH har egen in-house design och varje fläktlösning är konstruerad utifrån kundens specifika process, miljö och behov.

Med över 145 års erfarenhet inom området har TLT-Turbo GmbH utvecklat och patenterat högeffektiva fläktar med överlägsen prestanda med fokus på

 • låga driftskostnader
 • driftsäkerhet
 • lång livslängd
 • låg ljudnivå
 • hög kvalitet

Resultatet är minskat CO2-utsläpp, omfattande energikostnadsbesparingar, längre livslängd och mindre underhåll.