Lösningar

Nedan hittar du ett urval av olika lösningar baserat på industriella sprayprocesser, samt specifika applikationer inom miljö- och processteknik. 

Våra medarbetares tekniska kompetens och nära samarbete med våra leverantörer gör att vi kan erbjuda snabb service, mycket bra teknisk support, samt kundanpassade lösningar vid behov.

Om inga resultat visas automatiskt, tryck på returtangent eller förstoringsglaset i sökfältet

CO2 stripping Hansa Engineering AB RVT Process Equipment

CO2-strippning

Avlägsnar koldioxid (CO2) från en vätska, vanligtvis vatten, genom att överföra koldioxiden till gasfas

Läs mer
Evaporativ kylning for kylaggregat

Evaporativ kylning med vattendimma

Enkel och energieffektiv lösning för extra kylning av t ex kylaggregat under perioder när den omgivande temperaturen är högre än normalt

Läs mer
Illustration av ett Recirculating Aquaculture System (RAS). Systemet. Systemet innehåller olika filtrerings- och vattenbehandlingsprocesser för att avlägsna avfallsprodukter och upprätthålla en optimal kvalitet på vattnet. Det grundläggande vattenbehandlingssystemet består av borttagning av avfallsprodukter genom mekanisk filtrering, nedbrytning av organiskt material och ammoniak i ett biologiskt behandlingssteg, samt kontroll av CO2, N2 och H2S med hjälp av avgasning/strippning. Ibland behövs ytterligare processteg så som UV-desinfektion och kontroll av syrenivåer.

Fiskodling och Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

Biologisk rening, degassing, tankrengöring, skumkontroll, m.m. för industriell fiskodling

Läs mer
V12s Hansa Engineering

Dammbekämpning med vattendimma

Mobila och stationära lösningar för effektiv dammbekämpning med vattendimma.

Läs mer
Kylning industriapplikation

Kylning – produkter och komponenter

Optimerad kylning av produkter och komponenter i olika industriella processer.

Läs mer
Foam Control

Skumkontroll

Effektiv eliminering av oönskat skum i tankar, kärl och dammar.

Läs mer
Losningar Gaskondensering e1677059935349

Rökgaskondensering

Värmeöverföring och värmeåtervinning från en rök- eller processgas.

Läs mer
RVT Ammonia Recovery 1 e1676902538410

Ammonia stripping

Avlägsnar ammoniumjoner och löst ammoniakgas i process- och avloppsvatten.

Läs mer
Droppavskiljning e1709110271265

Droppavskiljning

Effektiv avskiljning av vätskedroppar från en luft- eller gasström.

Läs mer
Brandbekampning Deluge BETE

Brandbekämpning

Delugesystem – kylning, avdunstning vattendimma, vätning, vattenvägg.

Läs mer
Losningar Luftbefuktning 1

Luftbefuktning

Öka luftfuktigheten i lokaler och andra utrymmen med fin vattendimma.

Läs mer
BETE Tank Mixing and Blending 1

Tankomrörning och tankluftning

Effektiv omrörning eller suspension i tankar och kärl, med minimalt underhåll.

Läs mer
BETE Chemical Injection and Scavenger Injection

Kemisk injektion och Scavenger injection

Minimera korrosion och avlagringar, avlägsna oönskade ämnen i processer.

Läs mer
Quenching Gas Cooling Application

Gaskylning

Skydda utrustning, skapa stabila förhållanden för säker och effektiv process.

Läs mer
Bilden visar en roterande tankrenöringsmaskin som sprayar vätska för att rengöra tanken.

Rengöring av tankar

Ökad processeffektivitet, optimerad vatten-, kemikalie- och energiåtgång.

Läs mer
Losningar Rengoring 2

Rengöring, tvättning, spolning

Avlägsna föroreningar i olika processer med en optimerad spraylösning.

Läs mer

Vårt kundlöfte

Rätt lösning

Rätt lösning och rätt produkt handlar inte bara om pris utan flera andra faktorer bör tas i beaktning – funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att hitta rätt lösning som även är hållbar och skapar ett mervärde för dig som kund.

Teknisk kompetens

Vi guidar dig i beslutsprocessen. Hög teknisk kompetens och problemlösningsförmåga, i kombination med specialist- och branschkunskap, gör att vi kan ta fram rätt lösning för en specifik problemställning. Att skapa förtroende är A och O för oss.

Engagemang

Engagemang och personligt bemötande i hela processen från förfrågan till leverans tycker vi är viktigt. Tydliga interna processer innebär snabba svarstider och bra support för att säkerställa att leverans sker enligt plan.

Med hållbara, kundanpassade lösningar bidrar vi till minskad miljöpåverkan, teknisk utveckling och innovation, samt till att säkra industrins globala konkurrenskraft.

Linda Caporicci | VD