Vårt utbud av övriga produkter för droppavskiljning

Nedan listar vi våra övriga produkter för effektiv droppavskiljning. Spin vane används för avskiljning av större droppar vid höga gasflöden. Becoflex är en våtskrubber, brilliant i sin enkelhet, som effektivt tar bort partiklar ur ett gasflöde och som ofta efterföljs av en demister för ytterligare droppavskiljning.

Välj rätt produkt för optimerad droppavskiljning

 För att uppnå en så effektiv droppavskiljning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och lösning. 

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur påverkar droppstorlek valet av droppavskiljare?

  En processgas innehåller droppar i en mängd olika storlekar som oftast följer en normalfördelningskurva (Gauss). Olika typer av droppavskiljare fångar upp och separerar olika storleksintervall på droppar.

  Läs hela svaret
 • Varför är tryckfall en viktig faktor vid val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Gasflödet i en process genereras av en fläkt eller kompressor som alstrar ett vacuum eller utloppstryck. Tryck är energi och därmed en kostnad, vilket behöver tas i beaktning för att hitta en optimal lösning. En droppavskiljare tillverkad av profiler är konstruerad för att klara höga ...

  Läs hela svaret
 • Finns det specifika krav eller önskemål gällande avskiljningsgrad?

  Önskad avskiljningsgrad kan vara styrt av lagstiftade utsläppskrav eller ett behov av att minska en viss mängd förorening för att t ex undvika korrosion och andra skador ’downstream’ i processen. I vissa processer används droppavskiljare för att återanvända värdefulla ämnen och produkt.

  Läs hela svaret
 • Vilka andra faktorer påverkar rätt val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Förutom droppstorlek, tillåtet tryckfall och önskad avskiljningsgrad finns det ett antal andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val och optimal dimensionering av droppavskiljare. Gasflöde och processvariationer En av de viktigaste faktorerna för design och dimensionering av en droppavskiljare är gasflöde i relation till ...

  Läs hela svaret
 • Varför är effektiv droppavskiljning en ren vinst för företaget och miljön?

  Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning tar bort föroreningar och oönskade ämnen i processen förhindrar skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning möjliggör återvinning av produkt …vilket leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.  

  Läs hela svaret