Imhof tanktätningar för flytande tak

Imhof Tank-Techniks patenterade tanktätningar för öppna och slutna cisterner med flytande tak uppnår en utsläppsreduktion upp till 99,5 – 99,8%.

Imhof Tank-Technik GmbH är ledande i Europa inom tillverkning, installation och utveckling av tanktätningar för lagring av produkter i cisterner. I utbudet ingår enkel-, dubbel- och trippeltätningar.

Tillsammans med Imhof Tank-Technik erbjuder vi en komplett lösning – konstruktion, tillverkning och installation, samt montageledare vid behov.

Välj rätt tanklagringsutrustning för mindre miljöpåverkan

Varje cistern är unik och tanklagringsutrustningen behöver skräddarsys för att uppnå en så effektiv lösning som möjligt. För att kunna ta fram den mest miljövänliga, säkra och hållbara lösningen finns det ett antal faktorer som påverkar val av produkt och typ av lösning.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Är det en öppen eller sluten cistern?

  En stor skillnad mellan en öppen och en sluten cistern är dess konstruktion, samt påverkan av väder och vind.

  Läs hela svaret
 • Är cisternen helt rund eller något deformerad?

  Förutom frågan om cisternen är helt rund eller något deformerad, är det viktigt att veta om cisternen är överlappsbyggd eller har en slät mantelyta.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av produkt lagras idag? Annan lagringsprodukt i framtiden?

  En mycket viktig fråga är vilken typ av produkt som lagras i cisternen och om det eventuellt kommer att lagras en annan typ av produkt i framtiden. Typ av lagrad produkt är helt avgörande när det gäller att välja typ av tätningslösning och tätningsmaterial, samt ...

  Läs hela svaret
 • Hur kan yttre faktorer som t ex väder och vind påverka cisternen?

  Yttre faktorer så som väder och vind kan påverka cisternen tillräckligt för att behövas ta med i beaktning vid val av tätning och dess dimensioner. Kraftig vind i kustnära områden kan t ex pressa det flytande taket och tätningen i en viss riktning. Tätningen behöver ...

  Läs hela svaret
 • Vad är målsättningen med byte av tanklagringsutrustning?

  Det kan finnas flera olika skäl till att kunden önskar byta tanklagringsutrustning, vilket är bra att känna till för att säkerställa rätt lösning. Förbättrad effektivitet, dvs minskat utsläpp, leder till mindre miljöpåverkan men också mindre mängd förlorad produkt och därmed lägre kostnader. Förändrade myndighetskrav Byte ...

  Läs hela svaret
 • Vilka andra faktorer kan vara viktiga vid byte av tanklagringsutrustning?

  Andra faktorer som behöver tas i beaktning vid byte av tanklagringsutrustning kan t ex vara: Tidsram för tömning och eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken Tillverknings- och leveranstid Installation – Hur mycket tid beräknas för installationen? Behövs det en supervisor på plats? Tätningslösningen har en ...

  Läs hela svaret

Utsläppsreduktion och säkerhet i fokus vid design och installation av tätningar och flytande tak för cisterner

För att uppnå maximal utsläppsreducering och högsta möjliga säkerhet för personal och omgivning är det viktigt att tanktätningen och det flytande taket uppfyller en rad viktiga kriterier.

Design och konstruktion

 • Effektiv reducering av utsläpp genom att välja rätt typ av tätning, material och konstruktion
 • Maximera total mängd lagrad produkt, genom att konstruera tätning och flytande tak med så låg total höjd som möjligt
 • Säkerställa en bra centrering av det flytande taket
 • Effektivt leda bort regnvatten eller effektivt avlägsna vax på cisternväggen
 • Tätningsmaterialet ska vara kompatibelt med den lagrade produkten, klara temperaturförändringar och det flytande takets rörelser. Tätningens metalldelar ska vara jordade och de komponenter som inte är i metall ska vara antistatiska.
 • Korrosionsbeständiga material
 • Lång livslängd med enkelt och kostnadseffektivt underhåll

Säkerhet

 • Utrymme för att säkert kunna utföra inspektioner, m.m.
 • Säkerställa att tanken inte innehåller gas efter tömning
 • Underlätta för eventuell brandbekämpning
 • Uppfylla alla gällande säkerhetskrav

 

Innovativ teknologi – Vattenavvisande tätning för öppna cisterner

Med Imhofs vattenavvisande tätningar uppnås 50-100 gånger bättre vattenavvisning jämfört med standardtätningar.

En vattenavvisande tätning förhindrar att regnvatten rinner ner längs innerväggen på öppna cisterner, vilket annars kontaminerar produkt och leder till korrosion på botten av cisternen.

Öppna cisterner med bensin, E85, jetbränsle, MTBE, alkohol, nafta, etc, behöver inte förses med ett extra tak vid användning av en vattenavvisande tätning.