Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Kolonninredning

Vi erbjuder ett komplett utbud av fyllkroppar och innerutrustning för kolonner, för optimerad mass- och värmeöverföring. 

Optimering av en kolonns mass- och värmeöverföringsprestanda för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping kräver omfattande processkunskap och processerfarenhet, samt hög kvalitet på innerutrustningen. Processens specifika driftförhållanden, gasens sammansättning, flöden, materialval och tryckfall, m.m., är alla viktiga faktorer att ta hänsyn till för att ta fram rätt utrustning för en viss process.

Tillsammans med vår leverantör RVT Process Equipment GmbH erbjuder vi ett komplett utbud av innerutrustning och fyllkroppar av hög kvalitet, avancerad teknisk support och en mycket gedigen know-how och erfarenhet inom området. Vi representerar RVT Process Equipment GmbH i Sverige, Norge och Danmark.

Fyllkroppar

Fyllkroppar designade för optimering av kontaktytan mellan gas och vätska, med ett så lågt tryckfall som möjligt.

Visa produkter

Strukturerade fyllkroppar

Strukturerade fyllkroppar, för processer med låg vätskebelastning, högt gasflöde och krav på lågt tryckfall.

Visa produkter

Droppavskiljare

Droppavskiljare avskiljer vätskedroppar från en gasström och minimerar mängden vätska som följer med gasen ur en kolonn.

Visa produkter
Liquid distributor RVT Process Equipment

Vätskefördelare

Vätskefördelare säkerställer en jämn fördelning av vätska över fyllkroppsbädden eller den strukturerade packningen.

Visa produkter
Gasfordelare RVT Process Equipment

Gasfördelare

Gasfördelare fördelar det inkommande gasflödet jämnt över tvärsnittsarean i en kolonn.

Visa produkter
Uppsamlingsbottnar och aterfordelare RVT Process Equipment

Uppsamlingsbottnar & återfördelare

Uppsamlingsbottnar och återfördelare installeras nedanför en bärbotten för att samla upp vätska från fyllkroppsbädden.

Visa produkter
Combielement RVT Process Equipment GmbH

Kombielement

RVTs patenterade kombielement kombinerar bärbotten och uppsamlingsbotten i en och samma enhet.

Visa produkter
Barbotten RVT Process Equipment

Bärbottnar

Olika typer av bärbottnar används som support för fyllkroppsbädden, beroende på den specifika processen och kolonnens diameter.

Visa produkter
Baddavgransare RVT Process Equipment

Bäddavgränsare

Bäddavgränsare installeras direkt ovanför fyllkroppsbädden för att förhindra att fyllkropparna följer med gasströmmen.

Visa produkter
Mass transfer trays Massoverforingsbottnar RVT Process Equipment

Massöverföringsbottnar

Massöverföringsbottnar används i kolonner för massöverföring i kemisk och petrokemisk industri, samt inom miljöteknik.

Visa produkter
support service 1000x1000 grey

Support & service

Vi erbjuder teknisk support, processdesign, engineering, CDF-analyser, samt olika testmöjligheter.

Visa produkter

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilka är de bakomliggande principerna för mass- och värmeöverföring?

  Massöverföring Inom industriella processer är det vanligt att man vill uppnå massöverföring av något slag, dvs förflytta en massa från plats till en annan. Det kan vara att separera olika ämnen från varandra, ändra sammansättningen av en blandning, eller koncentrera en lösning. Massöverföring kan ske ...

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar rökgasrening? Viktiga processparametrar?

  Rökgasrening är en massöverföringsprocess där målsättningen är att ta bort oönskade ämnen ur processen eller rena gasen från hälso- och miljöfarliga ämnen. Rökgasrening används inom en mängd olika industrier och applikationer.

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar rökgaskondensering? Viktiga processparametrar?

  Rökgaskondensering är en vanligt förekommande process inom kemiteknisk industri och ett bra exempel på värmeöverföring. Rökgaskondensering används för att ta tillvara på och återanvända den värme som produceras under processens gång.

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar stripping? Viktiga processparametrar?

  Stripping är en massöverföringsprocess där ett eller flera ämnen avlägsnas från en vätska. Ett av våra expertisområden inom mass- och värmeöverföring är avlägsnande av ammoniumföroreningar eller andra flyktiga ämnen och föroreningar i process- eller avloppsvatten.

  Läs hela svaret
 • Vilken support erbjuder Hansa Engineering för att optimera mass- och värmeöverföringsprocesser?

  Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom mass- och värmeöverföring och jobbar i nära samarbete med vår leverantör RVT Process Equipments avdelning för engineering och teknisk support. Tillsammans har vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad ...

  Läs hela svaret

Kolonn för rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping

En kolonn för rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping består av ett antal olika komponenter för att uppnå optimal mass- eller värmeöverföring.

 • Quench – Innan den varma processgasen leds in i botten av skrubberkolonnen behöver gasen ofta kylas till dess daggpunkt i en s k quench med hjälp av spraydysor.
 • Fyllkroppsbädd – Fyllkropparnas funktion är att optimera kontaktytan mellan gas och vätska, med så lågt tryckfall som möjligt, för att på så sätt optimera mass- eller värmeöverföringen i processen.
 • Bäddavgränsare – Installeras direkt ovanför fyllkroppsbädden för att förhindra att fyllkropparna följer med gasströmmen p g a stora gasflöden eller vid tillfälliga tryckförändringar i processen.
 • Bärbotten – Fungerar som support för fyllkroppsbädden.
 • Vätskefördelare – Säkerställer en jämn fördelning av vätska över hela fyllkroppsbädden för att på så sätt optimera mass- eller värmeöverföringen över hela driftspannet.
 • Kombielement – I de fall då skrubbertornet har flera fyllkroppsbäddar är det fördelaktigt att använda ett kombielement som support för de övre fyllkroppsbäddarna. Kombielementet fungerar som bärbotten, men även som vätskefördelare för den underliggande fyllkroppsbädden.
 • Uppsamlingsbotten och/eller vätskeåterfördelare – Uppsamlingsbotten används för att samla upp vätska under en fyllkroppsbädd, för att sedan avlägsna vätskan från kolonnen. Alternativt, förs den uppsamlade vätskan vidare till en vätskeåterfördelare som i sin tur fördelar vätskan över en andra, lägre placerad, fyllkroppsbädd.
 • Droppavskiljare – För att förhindra att skrubbervätska följer med processgasen från en fyllkroppsbädd till en annan eller ut ur kolonnen installeras droppavskiljare i skrubbertornet.

Teknisk support, engineering och know-how

Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom mass- och värmeöverföring och jobbar i nära samarbete med vår leverantör RVT Process Equipments avdelning för engineering och teknisk support.

Tillsammans erbjuder vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad och hållbar lösning för våra kunder.

Rådgivning och teknisk support

 • val av rätt typ av fyllkropp genom hydraulisk analys
 • tekniska lösningar för kundspecifika problemställningar, applikationer eller kolonnkomponenter

Ring, mejla eller boka ett webbmöte! Vi besöker er även gärna på plats vid behov.

Avancerad teknisk support

 • Processanalyser – Processoptimering, kostnadsbesparingar, felsökning
 • Engineering – Engineering, CFD-analys (beräkningar för optimering av kolonnen gällande tryckfall och genomströmning), FEM-analys, mekanisk hållfastighetsanalys
 • Hydrauliska och mekaniska analyser – Kolonninredningens hydraulik, feldistribution, flaskhalsar
 • Testmöjligheter – Testkolonn för fyllkroppar, testkolonn för massöverföringsbottnar, testanläggning för vätskefördelare. RVT erbjuder även testmöjligheter på kundens anläggning.

Kontakta oss för mer detaljerad information.