Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Vårt utbud av demistrar

En demister avskiljer upp till 100% av droppar i storleken 2-5µm i ett gasflöde. 

Vårt utbud inom kategorin demistrar består av den traditionella tråddemistern för avskiljning av droppar >5µm. Tråddemistern består av flera lager av meshtyg stickat av metall- eller plasttrådar, ihopsatta och formade till en kudde. För avskiljning av droppar i intervallet 2-5µm används coalescern, som liknar tråddemistern i sin konstruktion, men som istället består av mindre fibrer.

Utöver dessa två typer av demistrar erbjuder vi även den innovativa, strukturerade demistern Bluefil som kan användas i en mängd olika applikationer.

Så här fungerar droppavksiljning med demistrar, coalescers & candle filters

Demistrar, coalescers och candle filters består av en stor mängd trådar eller fibrer som gasströmmen ska passera igenom. Vätskedropparna kolliderar med eller fastnar mellan trådarna/fibrerna och slås samman. De sammanslagna dropparna växer i storlek och påverkas till slut tillräckligt mycket av gravitationen för att rinna ner till botten av droppavskiljaren och ledas bort från gasflödet.

 

Impaction (Droppstorlek >3µm)

Vätskedropparna i gasflödet kolliderar med ytan på en tråd eller ett fiber i en demister och ’fastnar’ där istället för att föras vidare med gasen. Impaction uppstår i gashastigheter mellan 1 till 10 m/s.

Inception (Droppstorlek 1-3µm)

Dropparna fångas mellan trådarna eller fibrerna vid gashastigheter vanligtvis mellan 0,2 och 0,8 m/s. Normalt sett gäller att ju finare fibrer, desto tätare sitter fibrerna, vilket i sin tur ökar mängden droppar som fångas upp.

Brownian diffusion (Droppstorlek <3µm)

Uppkommer vid låga gashastigheter, normalt under 0,2 m/s och max upp till 0,25 m/s, när gasen passerar genom en bädd av mycket fina fibrer. De små vätskedropparna kolliderar med de omgivande gasmolekylerna, vilket medför att vätskedropparna tvingas att röra sig i olika riktningar och kolliderar till slut med fibrerna i bädden. Ju mindre diameter på fibern, desto mindre vätskedroppar kan fångas upp ur gasflödet.

Välj rätt produkt för optimerad droppavskiljning

 För att uppnå en så effektiv droppavskiljning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och lösning. 

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur påverkar droppstorlek valet av droppavskiljare?

  En processgas innehåller droppar i en mängd olika storlekar som oftast följer en normalfördelningskurva (Gauss). Olika typer av droppavskiljare fångar upp och separerar olika storleksintervall på droppar.

  Läs hela svaret
 • Varför är tryckfall en viktig faktor vid val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Gasflödet i en process genereras av en fläkt eller kompressor som alstrar ett vacuum eller utloppstryck. Tryck är energi och därmed en kostnad, vilket behöver tas i beaktning för att hitta en optimal lösning. En droppavskiljare tillverkad av profiler är konstruerad för att klara höga ...

  Läs hela svaret
 • Finns det specifika krav eller önskemål gällande avskiljningsgrad?

  Önskad avskiljningsgrad kan vara styrt av lagstiftade utsläppskrav eller ett behov av att minska en viss mängd förorening för att t ex undvika korrosion och andra skador ’downstream’ i processen. I vissa processer används droppavskiljare för att återanvända värdefulla ämnen och produkt.

  Läs hela svaret
 • Vilka andra faktorer påverkar rätt val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Förutom droppstorlek, tillåtet tryckfall och önskad avskiljningsgrad finns det ett antal andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val och optimal dimensionering av droppavskiljare. Gasflöde och processvariationer En av de viktigaste faktorerna för design och dimensionering av en droppavskiljare är gasflöde i relation till ...

  Läs hela svaret
 • Varför är effektiv droppavskiljning en ren vinst för företaget och miljön?

  Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning tar bort föroreningar och oönskade ämnen i processen förhindrar skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning möjliggör återvinning av produkt …vilket leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.  

  Läs hela svaret

Effektiv droppavskiljning – en ren vinst för företaget och miljön

Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning

 • tar bort föroreningar och oönskade ämnen i processen
 • förhindrar skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning
 • möjliggör återvinning av produkt

…vilket leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.