Vårt utbud av roterande tankrengöringsdysor

Roterande tankrengöringsdysor ger 90° – 360° täckning, effektiv rengöring och lämpar sig för små till mellanstora tankar upp till Ø 7,6 m.

Roterande tankrengöringsdysor har en betydligt bättre tvätteffektivitet jämfört med statiska spraybollar, vilket sparar tid och pengar genom minskad förbrukning av vatten och rengöringsmedel. Roterande tankrengöringsdysor använder reaktionskraften från sprayvätskan för att driva rotationen av dyshuvudet.

Välj rätt produkt för optimerad tankrengöring

Val av produkt bestäms främst av vilket typ av media tanken innehåller, samt tankens diameter. Därutöver finns det ett antal andra faktorer att ta i beaktning för att uppnå en effektiv tankrengöringsprocess.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vad är syftet med tankrengöringen? Tidsåtgång hela tvättcykeln?

  Svaret är ofta ”En helt ren tank på så kort tid som möjligt”. Men det är inte alltid så enkelt, utan det finns ofta andra frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för att välja rätt typ av lösning. Genom att dimensionera tvättprocessen optimalt ...

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av produkt innehåller tanken?

  Produktens egenskaper bestämmer med vilken kraft tanken behöver rengöras. Den rengöringskraft som krävs, samt den typ av rengöringsvätska som används i processen, ger en god indikation på vilken tankrengöringsdysa som är mest lämpad för processen.

  Läs hela svaret
 • Vilken tvättvätska används i rengöringscykeln?

  Tvättvätskans egenskaper påverkar val av tankrengöringsdysa. Exempel på tvättvätskans egenskaper Om tvättvätskan är ett lösningsmedel kan det skapas en explosiv miljö i tanken, vilket kräver en ATEX-klassad tankrengöringsdysa. Tvättvätska med hög viskositet påverkar flöde och tryck, vilket i sin tur ska tas i beaktning vid ...

  Läs hela svaret
 • Hur ser tanken ut? Tillgång till ritningsunderlag?

  Den här frågan kan delas upp i två frågeställningar; tankens dimensioner och form, samt vilka andra komponenter och delar som finns inuti och i anslutning till tanken. Ett ritningsunderlag kan vara till stor hjälp för att planera placering av tankrengöringsutrustningen.

  Läs hela svaret
 • Vilket tryck och flöde finns tillgängligt?

  När du har kommit fram till vilken typ av tankrengöringsdysa som är mest lämplig för er rengöringsprocess är nästa steg att bestämma önskat flöde och storlek på dysan.

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med att välja rätt produkt för optimerad tankrengöring?

  Optimerad tankrengöring kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrat tvättresultat kortare tvättcykler minskad vatten- och kemikalieförbrukning lägre temperatur på tvättvätskan enkelt underhåll högre processeffektivitet Detta leder i sin tur till tidsbesparingar, minskad energiförbrukning och lägre kostnader.  

  Läs hela svaret
 • Vad är skillnaden mellan olika typer av tankrengöringsdysor?

  Valet av rätt tankrengöringsdysa för rengöringsprocessen beror främst på vilken typ av produkt tanken innehåller, samt tankens diameter. Olika typer av tankrengöringsdysor fyller olika funktioner.

  Läs hela svaret