Nödduschar

Vilka krav och rekommendationer gäller för nödduschar och ögonduschar?

För att skapa en säker och trygg arbetsplats finns det ett antal nationella och europeiska föreskrifter med regler och rekommendationer gällande nödduschutrustning.

Safety shower signage e1667545492733

I de olika föreskrifterna listade nedan tas bl a följande punkter upp:

  • Utrustningens placering och lättillgänglighet
  • Hantering och utlösning av nödutrustning
  • Vattenmängd, flöde och eventuellt avlopp
  • God vattenkvalitet
  • Tempererat vatten, bakterietillväxt
  • Miljön där nödduschutrustningen är placerad (korrosion, kyla)
  • Ögonspolning
  • Skyltar, varselmärkning och varselsignalering
  • Rutiner, utbildning och skriftlig dokumentation
  • Kontroll och underhåll

FSP-Tech®s nödduschutrustning uppfyller alla krav enligt svenska och europeiska föreskrifter.

Svenska föreskrifter

AFS 1997:7  Första hjälpen och krisstöd (§9, §10)

AFS 2020:1  Arbetsplatsens utformning (§161-§163)

Europeiska föreskrifter

EN 15154-1*  Nödduschar anslutna till vattenledning i laboratorier

EN 15154-2*  Anordningar för ögonspolning fast anslutning till vattenledning

EN 15154-3*  Nödduschar ej fast anslutna till vattenledning

EN 15154-4*  Anordningar för ögonspolning ej fast ansluten till vattenledning

EN 15154-5*  Nödduschar fast anslutna till vattenledning på andra platser än laboratorier

EN 15154-6*  Nödduschar med flera munstycken fast ansluten till vattenledning på andra platser än i laboratorier

* EN-föreskrifterna finns tillgängliga för nedladdning på Svenska institutet för standarder