Vårt utbud av droppavskiljare

Droppavskiljare avskiljer vätskedroppar från en gasström och minimerar mängden vätska som följer med gasen ur en kolonn.

Droppavskiljare installeras i toppen av kolonnen, eller i kombination med en uppsamlingsbotten mellan två fyllkroppsbäddar. Droppavskiljare avskiljer vätskedroppar ur gasen och minimerar mängden vätska som följer med gasen ut ur kolonnen eller från en fyllkroppsbädd till en annan.

Välj rätt produkt för optimerad droppavskiljning

 För att få en så effektiv droppavskiljning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och lösning. 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur påverkar droppstorlek valet av droppavskiljare?

  En processgas innehåller droppar i en mängd olika storlekar som oftast följer en normalfördelningskurva (Gauss). Olika typer av droppavskiljare fångar upp och separerar olika storleksintervall på droppar.

  Läs hela svaret
 • Varför är tryckfall en viktig faktor vid val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Gasflödet i en process genereras av en fläkt eller kompressor som alstrar ett vacuum eller utloppstryck. Tryck är energi och därmed en kostnad, vilket behöver tas i beaktning för att hitta en optimal lösning. En droppavskiljare tillverkad av profiler är konstruerad för att klara höga ...

  Läs hela svaret
 • Finns det specifika krav eller önskemål gällande avskiljningsgrad?

  Önskad avskiljningsgrad kan vara styrt av lagstiftade utsläppskrav eller ett behov av att minska en viss mängd förorening för att t ex undvika korrosion och andra skador ’downstream’ i processen. I vissa processer används droppavskiljare för att återanvända värdefulla ämnen och produkt.

  Läs hela svaret
 • Vilka andra faktorer påverkar rätt val och dimensionering av en droppavskiljare?

  Förutom droppstorlek, tillåtet tryckfall och önskad avskiljningsgrad finns det ett antal andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val och optimal dimensionering av droppavskiljare. Gasflöde och processvariationer En av de viktigaste faktorerna för design och dimensionering av en droppavskiljare är gasflöde i relation till ...

  Läs hela svaret
 • Varför är effektiv droppavskiljning en ren vinst för företaget och miljön?

  Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning tar bort föroreningar och oönskade ämnen i processen förhindrar skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning möjliggör återvinning av produkt …vilket leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.  

  Läs hela svaret

Så här fungerar droppavskiljning

Principen för droppavskiljning är att dropparna i ett luft- eller gasflöde kolliderar med en yta på droppavskiljaren. Dropparna slås ihop, växer i storlek och skapar en tunn vätskefilm. När filmen uppnått en viss tjocklek påverkas den så pass mycket av gravitationen att vätskan rinner ner i botten av droppavskiljaren och kan ledas bort ur gasflödet.

 

Profiler

När gasen strömmar mellan de vågformade profilerna kolliderar vätskedropparna mot ytan av profilerna.

Den höga gashastigheten och de tröghetskrafter som verkar på dropparna när de behöver ändra riktning för att följa med gasströmmen runt profilerna, gör att dropparna inte hinner vika undan utan kolliderar istället mot ytan.

Dropparna fogas samman på ytan och bildar en tunn film. När vätskefilmen växer i tjocklek påverkas den alltmer av gravitationen och rinner ner i botten av droppavskiljaren och dräneras bort ur gasflödet.

Droppavskiljare tillverkade av profiler finns för både horisontellt och vertikalt flöde och avskiljer droppar >15µm vid normala driftsförhållanden.

Demistrar, coalescers & candle filters

Demistrar, coalescers och candle filters består av en stor mängd trådar eller fibrer som gasströmmen ska passera igenom. Vätskedropparna kolliderar med eller fastnar mellan trådarna/fibrerna och slås samman. De sammanslagna dropparna växer i storlek och påverkas till slut tillräckligt mycket av gravitationen för att rinna ner till botten av droppavskiljaren och ledas bort från gasflödet.

Impaction (Droppstorlek >3µm)

Vätskedropparna i gasflödet kolliderar med ytan på en tråd eller ett fiber i en demister och ’fastnar’ där istället för att föras vidare med gasen. Impaction uppstår i gashastigheter mellan 1 till 10 m/s.

Inception (Droppstorlek 1-3µm)

Dropparna fångas mellan trådarna eller fibrerna vid gashastigheter vanligtvis mellan 0,2 och 0,8 m/s. Normalt sett gäller att ju finare fibrer, desto tätare sitter fibrerna, vilket i sin tur ökar mängden droppar som fångas upp.

Brownian diffusion (Droppstorlek <3µm)

Uppkommer vid låga gashastigheter, normalt under 0,2 m/s och max upp till 0,25 m/s, när gasen passerar genom en bädd av mycket fina fibrer. De små vätskedropparna kolliderar med de omgivande gasmolekylerna, vilket medför att vätskedropparna tvingas att röra sig i olika riktningar och kolliderar till slut med fibrerna i bädden. Ju mindre diameter på fibern, desto mindre vätskedroppar kan fångas upp ur gasflödet.