Nödduschar

Behövs endast en temporär nödduschlösning?

Ibland finns behov av en temporär lösning för att kunna möta gällande krav på nödduschutrustning i verksamheten. Det kan t ex vara vid driftstopp, ombyggnation, flytt, temporär verksamhet eller då vattnet behöver stängas av.

En enkel lösning är mobila nödduschar alternativt att hyra nödduschutrustning under en period.

Kontakta oss för mer information.

Rental showers FSP Tech 1