Brandbekämpning med vattendimma

Dimdysor används för att släcka eller kontrollera bränder genom att spraya fina droppar på lågorna. Dropparna avdunstar snabbt, vilket leder till att värme absorberas och syre trängs undan.

 

Hur fungerar ett brandsläckningssystem med vattendimma?

Brandskyddssystem med dimdysor fyller effektivt ett begränsat område med en fin vattendimma. Värmen från branden förångar lätt vattendimman, p g a dess låga volymflöde och höga avdunstningshastighet. Vattendimman absorberar värmen från branden och tränger undan syret, vilket dämpar branden. Samtidigt minimeras skaderisken på vattenkänslig utrustning i och med att system med vattendimma använder en relativt liten mängd vatten jämfört med andra brandsläckningsystem med höga flöden.

 

Faktorer att ta i beaktning för effektiv brandbekämpning med vattendimma

Det finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till för att uppnå en optimerad lösning för brandbekämpning. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer finns hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

  • Storlek och form på brandskyddsområde, utrustning, m.m.
  • Designspecifikationer och krav – erforderlig flödeshastighet och täckning
  • Möjliga monteringspunkter
  • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.