Support & service kolonninredning

Vi erbjuder teknisk support, processdesign, engineering, CDF-analys, samt olika testmöjligheter.

Tillsammans med RVT Process Equipment har vi en gedigen erfarenhet och know-how gällande industriella värme- och massöverföringsprocesser. Vi erbjuder processdesign och engineering, samt Computational Fluid Dynamics (CFD) för processoptimering.

RVT har även kompletta testkolonner för fyllkroppar och massöverföringsbottnar, samt en testanläggning för vätskefördelare.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Support & service
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Teknisk support, engineering och know-how

Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom mass- och värmeöverföring och jobbar i nära samarbete med vår leverantör RVT Process Equipments avdelning för engineering och teknisk support.

Tillsammans erbjuder vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad och hållbar lösning för våra kunder.

Rådgivning och teknisk support

 • val av rätt typ av fyllkropp genom hydraulisk analys
 • tekniska lösningar för kundspecifika problemställningar, applikationer eller kolonnkomponenter

Ring, mejla eller boka ett webbmöte! Vi besöker er även gärna på plats vid behov.

Avancerad teknisk support

 • Processanalyser – Processoptimering, kostnadsbesparingar, felsökning
 • Engineering – Engineering, CFD-analys (beräkningar för optimering av kolonnen gällande tryckfall och genomströmning), FEM-analys, mekanisk hållfastighetsanalys
 • Hydrauliska och mekaniska analyser – Kolonninredningens hydraulik, feldistribution, flaskhalsar
 • Testmöjligheter – Testkolonn för fyllkroppar, testkolonn för massöverföringsbottnar, testanläggning för vätskefördelare. RVT erbjuder även testmöjligheter på kundens anläggning.

Kontakta oss för mer detaljerad information.

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.