Nödduschar

Går det att anpassa nödduschen efter specifika behov?

Verksamheter skiljer sig mycket åt och har olika krav och riktlinjer gällande nödduschutrustning för ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Det är därför helt nödvändigt att enkelt kunna kundanpassa utrustningen för att möta specifika behov och önskemål.

Kunskapsbanken Nodduschar FSP Tech e1676982685349

Vår tillverkare och leverantör FSP-Tech® grundades 1995 och är idag en ledande tillverkare i Europa av nödduschutrustning för industriell miljö, med fokus på kvalitet, flexibilitet och teknisk kompetens. Just flexibilitet och möjligheten till att enkelt kunna anpassa nödduschar och ögonduschar efter kundens behov är FSP-Tech®s största styrka.

I produktdatabladen listas en mängd olika tillval till standardmodellerna. Förutom tillvalen kan nödduscharna och ögonduscharna ytterligare kundanpassas, vilket t ex kan vara att tillverka nödduschen enligt specifika mått.

FSP-Tech®s nödduschar uppfyller alla gällande regler och krav enligt AFS 1999:7, 2020:1, EN15154, samt ANSI Z358.1.