Vårt kundlöfte

I vårt kundlöfte har vi sammanfattat vad du kan förvänta dig av oss som samarbetspartner och leverantör. Det är oerhört viktigt för oss att våra engagerade och tekniskt kompetenta medarbetare är insatta i kundlöftets direkta koppling till arbetsdagen och medarbetarens specifika arbetsuppdrag. Internt jobbar vi därför kontinuerligt med att förankra den praktiska innebörden av vårt kundlöfte:

RÄTT LÖSNING – TEKNISK KOMPETENS – ENGAGEMANG

I varje steg i kommunikationen med dig som kund och under hela projektet strävar vi efter att leva upp till vårt kundlöfte.

Rätt lösning

Rätt lösning och rätt produkt handlar inte bara om pris utan flera andra faktorer bör tas i beaktning – funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, säkerhet, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att ta fram rätt lösning, som även är hållbar och skapar ett mervärde för dig som kund.

Teknisk kompetens

Vi guidar dig i beslutsprocessen. Hög teknisk kompetens och problemlösningsförmåga, i kombination med specialist- och branschkunskap, gör att vi kan ta fram rätt lösning för en specifik problemställning. Att skapa förtroende är A och O för oss.

Engagemang

Engagemang och personligt bemötande i hela processen från förfrågan till leverans tycker vi är viktigt. Tydliga interna processer innebär snabba svarstider och bra support för att säkerställa att leverans sker enligt plan.