Punktsystem för dammbekämpning

Punktsystem används för effektiv dammbekämpning nära dammkällan.

Utbudet består av både högtrycks- och lågtryckssystem och lämpar sig för installation vid bland annat krossar, omlastningspunkter i materialhanteringssystem samt vid hantering av bulkmaterial.

Vattenförbrukningen är relativt låg jämfört med vattenkanoner och mobila lansar.

Välj rätt produkt för optimerad dammbekämpning

Varje dammproblem är unikt. För att få en så effektiv dammbekämpning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och typ av lösning. 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur fungerar dammbekämpning med vattendimma?

  Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman, vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte ...

  Läs hela svaret
 • Dammbekämpning inomhus eller utomhus?

  De faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller dammbekämpning inomhus eller utomhus är bl a temperatur, vindpåverkan och den mängd vatten som krävs för att effektivt bekämpa dammet.

  Läs hela svaret
 • Är dammproblemet som ska åtgärdas vid en punkt eller över ett större område?

  Vid val av utrustning är det viktigt att veta om området som ska åtgärdas är vid en specifik punkt eller över ett större område.

  Läs hela svaret
 • Fast installation eller ska utrustningen flyttas runt efter behov?

  Hur ser verksamheten ut och hur ser det ut kring själva dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Andra eventuella säkerhetsrisker?

  Läs hela svaret
 • Finns det el och vatten tillgängligt?

  I de fall då det inte finns el eller vatten tillgängligt i området där dammbekämpningen ska utföras är en mobil lösning med vattentank och/eller generator ett bra alternativ.

  Läs hela svaret
 • Hur ska utrustningen styras?

  Faktorer att ta hänsyn till vid val av styrning är t ex utrustningens åtkomlighet under drift och säkerhet på arbetsplatsen. I många fall går det att göra kostnadsbesparingar och öka säkerheten med automatiserad styrning och bevakning av hela systemet genom att använda CURT Management software.

  Läs hela svaret
 • Varför är optimerad och effektiv dammbekämpning viktigt?

  Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

  Läs hela svaret