Miljö & hållbarhet

Vår vision är att industrin, med hjälp av innovativa lösningar och teknik, kan bidra till en positiv miljöpåverkan och på så sätt ansvarsfullt förvalta och förädla jordens resurser.

Vår affärsidé består till stor del av att erbjuda produkter och lösningar för industrin som direkt eller indirekt påverkar miljön positivt. Vi hjälper företag att förbättra industriella processer med fokus på att ta fram hållbara lösningar. Även i vår dagliga verksamhet har vi som målsättning att vara ett klimatsmart företag, med ett integrerat miljötänk som en naturlig del av vår vardag.

VISION

Vår vision är att industrin, med hjälp av innovativa lösningar och teknik, kan bidra till en positiv miljöpåverkan och på så sätt ansvarsfullt förvalta och förädla jordens resurser.

Våra kunder

Genom att vårda och skapa långvariga relationer med våra kunder, får vi en ökad förståelse om kundens verksamhet och behov. Vi följer våra noga framtagna arbetsprocesser från start-up möte till leverans, då vi vill säkerställa att vi kan leverera en hållbar lösning med positiv miljöpåverkan. Vi tar ofta fram kundspecifika lösningar för att kunna erbjuda den mest effektiva och hållbara lösningen för kundens verksamhet.

Under projektets gång efterstävar vi att ge kunden så mycket information som möjligt gällande den produkt, teknik eller lösning vi erbjuder. Investeringen handlar ju inte bara om pris utan flera andra faktorer bör tas i beaktning – funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan.

Våra leverantörer

Våra leverantörer erbjuder produkter, system och lösningar som leder till förbättrade processer inom industrin, vilket i sin tur, direkt eller indirekt, leder till en positiv miljöpåverkan.

Leverantörerna är ledande inom sina respektive produktområden och jobbar kontinuerligt med innovation, produktutveckling, effektivisering av tillverkning, matrialval, etc.

Vår relation till våra kunder är också viktig i denna process. Vi har daglig kontakt med våra leverantörer och återkopplar kundernas behov, vilket ytterligare driver på utveckling inom miljö och hållbarhet.

 

BETEs huvudkontor och tillverkningsenhet – installation av solpaneler (150KW ) bidrar till 20% av företagets årliga elförbrukning.