Vårt utbud av candle filters för droppavskiljning

Candle filters används främst för avskiljning av droppar <2µm vid låga gasflödeshastigheter.

Varje candle filter består av miljontals packade fibrer. En enskild fibers effektivitet är låg, men den kumulativa effekten är hög. Det krävs att gasen har en låg ingångshastighet för att Brownian diffusion ska ge effekt, dvs för att kunna avskilja droppar <2µm.

Candle filters används för att effektivt återvinna produkt i olika processer, ta bort synliga plymer från skorstenar och för att minska utsläppsnivåer.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
  • Produktinfo
  • Checklista processdata
  • Dokumentation & videos
  • Generell info Droppavskiljning
  • Leverantörsinfo
  • Spara

    Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Candle filters för effektiv avskiljning av droppar <2µm

Konstruktion och funktion

Varje candle filter består av miljontals packade fibrer. En enskild fibers effektivitet är låg, men den kumulativa effekten är hög. Det krävs att gasen har en låg ingångshastighet för att Brownian diffusion ska ge effekt, dvs för att kunna avskilja droppar <2µm. Brownian diffusion beskrivs mer i detalj nedan.

Candle filters installeras vertikalt i ett torn och gasen passerar horisontellt genom filterväggen. I filtret slås dropparna samman, vilka sedan dräneras bort ur filtret med hjälp av gravitationen.

Det finns en stor mängd olika fibermaterial att välja mellan: glas, karbon, polypropylen, polyester, teflon, m.m.

Användningsområden

Candle filters används för att effektivt återvinna produkt i olika processer, ta bort synliga plymer från skorstenar och för att minska utsläppsnivåer.

 

 

Brownian diffusion

Uppkommer vid låga gashastigheter, normalt under 0,2 m/s och max upp till 0,25 m/s, när gasen passerar genom en bädd av mycket fina fibrer. Små vätskedroppar (<3µm) kolliderar med de omgivande gasmolekylerna, vilket medför att vätskedropparna tvingas att röra sig i olika riktningar och kolliderar till slut med fibrerna i bädden. Ju mindre diameter på fibern, desto mindre vätskedroppar kan fångas upp ur gasflödet.

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av droppavskiljare.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
GasUnit
Maximum gas volume flowm³/h
Gas density (operating conditions)kg/m³
Kinematic gas viscositymm²/s (cSt)
Operating pressurebar (a)
Operating temperature°C
Operating data
vUnit
Liquid contentkg/h
Liquid densitykg/m³
Surface tensionv
Dynamic viscosity of the liquidmPas
Geometrical data
DataInfo/unit
Flow directionhorisontal or vertical
Installed in columncolumn or pipe
Column diameter or dimensionmm
Opening for installationmanhole or vessel flange
Requirements
DataInfo/unit
Type of mist eliminatorwire mesh or vane type
Type of materialPlease specify
Separation efficiency%
Separation efficiency/Limit drop sizeµm
Maximum pressure dropmbar
Other requirementsPlease specify
PDF

Dokument för nedladdning

Välj rätt produkt för effektiv och optimerad droppavskiljning

Varje process är unik. I Kunskapsbanken finns information om hur droppavskiljning fungerar och vilka frågor som är viktiga att få svar på för att få en effektiv och hållbar lösning.

Begg Cousland Envirotec har en enorm know-how och erfarenhet inom området droppavskiljning med ett komplett utbud av demistrar, coalescers och candle filters.

Många applikationer kan likna varandra, men det är ofta små skillnader som är avgörande att ta hänsyn till för att få en optimal lösning. Med sitt kompletta produktutbud och gedigna erfarenhet inom många branscher kan Begg Couslands technical team ta fram den mest effektiva lösningen för en specifik problemställning och dess processunika förutsättningarna.