Rengöring, tvättning, spolning

För att avlägsna föroreningar i olika processer sprayas vatten eller andra rengöringsvätskor över en produkt eller yta. Tvättprocessen optimeras genom att välja rätt typ av spraydysa, samt att placera och rikta sprayen på bästa sätt över produkten eller ytan.

 

Typ av förorening

Föroreningar kan klassificeras i tre kategorier, vilket ger en indikation på vilken typ av spraydysa och spraylösning som är mest lämplig för en viss applikation.

Lätt

Exempel på användningsområden – pulvermixers, flytande kemikalier, rengöring av livsmedel.

 • Föroreningen är i vätske- eller pulverform, sitter inte fast på ytan och kan lätt sköljas bort.
 • Dysans spray behöver inte vara kraftig (impact), utan det behövs endast en lätt sköljning för att uppnå önskat resultat.

Medel

Exempel på användningsområden – transportörer, maskindelar, oljor, färg, lim, kokare, jäsningstankar.

 • Föroreningen sitter fast på ytan eller produkten.
 • Sprayens kraft (impact), tvättvätskans temperatur och tillsättning av eventuella kemikaler behöver tas i beaktning vid val av dysa.
 • Det kan behövas upprepad vätning och tillsättning av kemikalier i tvättvätskan för att få ett bra resultat.
 • Med den här typen av föroreningar krävs tvättning med en viss kraft i sprayen, samt sköljning.

Svår

Exempel på användningsområden – färger, lack, asfalt, melass, tryckfärger, tjära, tunga kemikalier.

 • Föroreningen sitter mycket hårt fast på ytan.
 • Det är en fördel att tvättprocessen är lite längre.
 • Kraften i sprayen hjälper till att bryta loss och avlägsna föroreningen.
 • Spraydysor med kraftiga jetstålar används ofta i denna typ av tvättprocesser.

Faktorer att ta i beaktning för att optimera rengöringsprocessen

En jämn spraytäckning med rätt typ av dysa medför att tvättvätskan nyttjas maximalt och leder till ett effektiv och repeterbart resultat.

Stora mängder föroreningar eller svåra föroreningar kräver hög volym rengöringsvätska eller högt arbetstryck för att skapa en effektiv rengöringsprocess. I andra fall kan det räcka med en snabb sköljning för att få ett bra resultat.

Information om applikationen

 • Tvättobjektets storlek, yta och form
 • Typ av förorening – lätt, medel eller svår
 • Tvättvätskans temperatur och kemiska sammansättning är i vissa fall avgörande vid val av material.
 • Hur mycket utrymme finns tillgängligt för installation av tvättlösningen?
 • Vid invändig tvätt av t ex flaskor är storleken på öppningen av betydelse vid val av dysa.

Tillgängligt/önskat flöde

Målsättningen är en effektiv rengöringsprocess med minsta möjliga kostnad kopplat till omhändertagande eller rening av den använda tvättvätskan.

Tryckfall (∆P) över spraydysan

∆P = matningstryck vid munstycksinloppet – processtryck vid dysans mynning.

 

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.