Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

VaconoDome självbärande tak

VaconoDome är ett geodetiskt konstruerat tak, som skyddar lagrad produkt och bidrar till att minska utsläpp från cisterner. VaconoDome är i princip underhållsfritt och tillverkas i olika aluminiumlegeringar eller rostfritt stål.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Projektplanering
 • Referenser
 • Generell info Tanklagringsutrustning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Egenskaper

 • Geodetiskt konstruerat tak
 • Skyddar lagrad produkt och reducerar utsläpp från tanken
 • Installeras utan behov av förstärkning av fundament eller cisternvägg
 • I princip underhållsfritt och tillverkas i olika aluminiumlegeringar eller rostfritt stål
 • Tillverkning med CNC- och plasmaskärmaskiner, vilket möjliggör minimala toleranser och enkel montering på plats
 • Kan ersätta befintliga korroderade ståltak

Startup-möte, projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

Startup-möte

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skeda diskuteras även gällande myndighetskrav.

Startup-mötet gör vi gärna som ett platsbesök eller webbmöte, beroende på vad ni föredrar.

Projektgenomgång

Under startup-mötet går vi igenom befintlig dokumentation och tankdata (cisternkort, mätningar, m.m.). Ibland är det nödvändigt att komplettera informationen med t ex en rundhetsmätning för att optimera lösningen och minimera utsläpp.

Exempel på andra viktiga faktorer att diskutera och ta hänsyn till är:

 • Typ av lagrad produkt idag och i framtiden
 • Cisternens konstruktion – mantelyta, öppen eller sluten cistern, typ av flytande tak, etc.
 • Önskad effektivitet
 • Myndighetskrav
 • Påverkan av yttre faktorer såsom väder och vind
 • Tidsram för tömning, eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken, leverans och installation
 • Målsättning med investeringen

Sammanställning och förslag på lösning

Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi tillsammans med våra leverantörer tar fram och presenterar ett förslag på en hållbar och effektiv lösning, med fokus på reducering av utsläpp, maximalt utnyttjande av tanken, högsta möjliga säkerhetsklassning samt lång livslängd.

 

Nedan listas ett urval av de företag som Vacono Aluminium Covers har levererat effektiva och högkvalitativa flytande tak och vädertak för cisterner.

Välj rätt tanklagringsutrustning för mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet

Varje cistern är unik och tanklagringsutrustningen behöver skräddarsys för att uppnå en så effektiv lösning som möjligt. För att kunna ta fram den mest miljövänliga, säkra och hållbara lösningen finns det ett antal faktorer som påverkar val av produkt och typ av lösning.

Vacono har 35 års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativa aluminiumtak för cisterner. Vaconos aluminiumtak utgör ett effektivt skydd mot kontaminering av lagrad produkt, samt bidrar till att minska miljöfarligt utsläpp.

Vaconos aluminiumtak är tillverkade av material med lång livslängd och låga underhållskostnader. All tillverkning för installation i Europa görs i Tyskland med fokus på hög kvalitet, precision och med stor produktionsflexibilitet.

Vaconos huvudkontor är i Reinfelden, Tyskland med dotterbolag beläget i Cleveland, Ohio, USA.