Dammbekämpning

Vi erbjuder mobila och stationära lösningar för effektiv dammbekämpning vilket leder till bättre arbetsmiljö, lägre energiförbrukning och minskade kostnader.

Varje dammproblem är unikt. Med vår tekniska expertis och breda erfarenhet inom industrin kan vi ge råd och ta fram rätt lösning med fokus på resultat, driftskostnader, underhåll samt livslängd. Rätt lösning leder till förbättrad arbetsmiljö, minskade kostnader, mindre slitage på maskiner och utrustning, m.m.

Vår huvudleverantör är EmiControls, ledande tillverkare av produkter och lösningar för dammbekämpning. Med starkt fokus på FoU har EmiControls utvecklat innovativ teknologi och har gedigen kunskap och erfarenhet kring hur man skapar droppar optimerade för effektiv dammbekämpning.

 

Välj rätt produkt för optimerad dammbekämpning

Varje dammproblem är unikt. För att få en så effektiv dammbekämpning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och typ av lösning. 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur fungerar dammbekämpning med vattendimma?

  Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman, vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte ...

  Läs hela svaret
 • Dammbekämpning inomhus eller utomhus?

  De faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller dammbekämpning inomhus eller utomhus är bl a temperatur, vindpåverkan och den mängd vatten som krävs för att effektivt bekämpa dammet.

  Läs hela svaret
 • Är dammproblemet som ska åtgärdas vid en punkt eller över ett större område?

  Vid val av utrustning är det viktigt att veta om området som ska åtgärdas är vid en specifik punkt eller över ett större område.

  Läs hela svaret
 • Fast installation eller ska utrustningen flyttas runt efter behov?

  Hur ser verksamheten ut och hur ser det ut kring själva dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Andra eventuella säkerhetsrisker?

  Läs hela svaret
 • Finns det el och vatten tillgängligt?

  I de fall då det inte finns el eller vatten tillgängligt i området där dammbekämpningen ska utföras är en mobil lösning med vattentank och/eller generator ett bra alternativ.

  Läs hela svaret
 • Hur ska utrustningen styras?

  Faktorer att ta hänsyn till vid val av styrning är t ex utrustningens åtkomlighet under drift och säkerhet på arbetsplatsen. I många fall går det att göra kostnadsbesparingar och öka säkerheten med automatiserad styrning och bevakning av hela systemet genom att använda CURT Management software.

  Läs hela svaret
 • Varför är optimerad och effektiv dammbekämpning viktigt?

  Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

  Läs hela svaret

Platsbesök, problemidentifiering och planering

För att kunna säkerställa ett optimalt resultat vill vi gärna göra ett platsbesök tidigt i projektet där vi gemensamt går igenom dammproblemets omfattning, eventuella krav och önskemål, samt målsättning med investeringen.

 

Platsbesök

Ett platsbesök tidigt i projektet är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverka val och dimensionering av utrustning och eventuella tillval för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skede diskuteras även eventuella myndighetskrav.

En annan viktig fråga är hur det är tänkt att maskinen eller systemet ska styras, dvs manuellt eller automatiserat. Ska det vara en fast installation eller ska det vara möjligt att flytta runt utrustningen efter behov?

Problemidentifiering

Under platsbesöket gör vi en gemensam genomgång av ett antal olika frågeställningar. Här är några exempel:

 • Vad är dammkällan? Är det en punkt som ska åtgärdas eller ett stort område?
 • Vilken typ och mängd damm skapar dammkällan?
 • Hur ser det ut runt omkring dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Eventuella säkerhetsrisker?
 • Finns det el och vatten tillgängligt?

Planering

Med hjälp av den information vi samlat in under platsbesöket gör vi en sammanställning som vi går igenom med kunden för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning.

Nästa steg är att påbörja planering och utformning av projektet i syfte att ta fram ett förslag på en hållbar lösning. Här har vi alltid en nära dialog med EmiControls tekniska avdelning, med fokus på att få ett så effektivt system som möjligt med en låg driftskostnad.

Så här fungerar dammbekämpning med vattendimma

Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman, vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte bildas vattenansamlingar på marken eller gör materialet alltför blött.

 

Rätt droppstorlek

Det är viktigt att dropparna i vattendimman är rätt storlek. Om droppen är för stor och rör sig för snabbt i förhållande till dammpartikeln, binds inte dammet. En mindre droppe rör sig långsammare och binder dammet mycket mer effektivt. Vanliga bevattningssystem skapar oftast stora, tunga droppar, vilket medför att dammet inte binds på ett effektivt sätt.

Olika typer av damm kräver olika storlek på vattenpartiklarna i dimman för att ge ett optimalt resultat. EmiControls avancerade ventilteknik gör att maskinerna kan skapa vattendroppar i intervallet 10 till 100 µm (idealiskt för dammbekämpning) och utrustningen kan konfigureras beroende på typ av damm och förhållanden.

Optimal spridning av vattendimman

En annan viktig faktor för att uppnå ett bra resultat är spridningen av vattendimman.

Mängden damm i luften mäts i mg/m³. EmiControls har stor kunskap och mycket erfarenhet när det gäller att fastställa den mängd vatten per m³ som krävs för att effektivt bekämpa damm i olika miljöer.

Vindpåverkan eller annan luftturbulens är ytterligare en faktor att ta i beaktning vid val av produkt eller hur utrustningen ska placeras på plats.

 

Effektiv dammbekämpning – en ren vinst för medarbetare, företaget och miljön

Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

Rätt lösning med effektiv dammbekämpning leder till

 • Förbättrad hälsa och säkerhet för medarbetarna
 • Minskad olycksrisk – kollision pga dålig sikt, brand, m.m.
 • Minskat slitage på maskiner, utrustning och fordon
 • Lägre saneringskostnader
 • Förbättrad luftkvalitet i närgränsande områden
 • Företaget uppfyller gällande lagar och förordningar

Produktutveckling

Med starkt fokus på FoU har EmiControls utvecklat innovativ teknologi och har gedigen kunskap och erfarenhet kring hur man skapar droppar optimerade för effektiv dammbekämpning.

EmiControls utvecklar all sina produkter enligt följande kriterier:

 • Kontrollerad styrning av vattenflöde, kastlängd och droppstorlek
 • Flexibel konfigurering
 • Låg energiförbrukning
 • Lång livslängd på maskiner och komponenter
 • Låga underhållskostnader
 • Hög säkerhet
PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video