Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Skumkontroll

Skum är en dispersion av gas (vanligtvis luft) i en vätska. Luft-/gasbubblor skapas då ytan rörs om eller genom biologiska eller kemiska reaktioner och processer.

Skum är oönskat eftersom det kan medföra att kärl svämmar över, gör området halt, stör själva processen, orsakar skada på material, samt minskar mängd vätska i tanken.

 

Hur fungerar skumkontroll?

Skum tas bort genom att spruta vätska över ytan på tanken, kärlet eller dammen. Spraydropparna träffar skumbubblorna, vilka slås sönder och på så sätt försvinner skummet.

Det är viktigt att välja rätt typ av spraydysa för den specifika processen. Beroende på typ av skum, m.m. krävs det droppar i ett visst storleksintervall och flöde/m² för att få en så effektiv skumeliminering som möjligt. Se bild.

Faktorer att ta i beaktning för optimerad skumkontroll

Det finns ett flertal avgörande faktorer som är viktiga för att optimera processen. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

 • Hur stor yta behöver sprayen täcka?
 • Statisk eller rörlig vätska
  • Om innehållet i kärlet eller tanken roterar eller om vätskan rör sig i t ex ett tråg eller en damm, fungerar det att montera en rad med spraydysor över ytan eftersom hela innehållet kommer att passera under raden med spraydysor efter en full rotation.
 • Möjliga monteringspunkter
 • Tjocklek skum? Med vilken hastighet bildas skummet?
  • Om spraydropparna är för små och har för låg hastighet, kommer dropparna endast att studsa på ytan utan att slå sönder skumbubblorna.
  • Om spraydropparna är för stora och har för hög hastighet kommer dropparna färdas rakt igenom skummet och slå mot vätskans yta i stället för att slå sönder skumbubblorna. Dessutom kommer det ha motsatt effekt och skapa mer skum.
 • Finns det risk för igensättning av dysorna?
  • Ofta recirkuleras den vätska som används för skumkontroll och innehåller i många fall partiklar. Det är därför viktigt att välja en dysa med stor fri passage.
 • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning.
  • Ett drifttryck på 0,3-1,4 bar rekommenderas ofta för att skapa en lämplig droppstorlek och dropphastighet för effektiv skumbekämpning.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.

PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video