Brandbekämpning med delugesystem

Tillsammans med vår leverantör BETE erbjuder vi effektiva och pålitliga lösningar för olika typer av brandskydd med s k delugesystem. Ett deluge brandskyddssystem består av ej trycksatta, torra rör och dysor med öppna sprayhuvud.

Vi har stor erfarenhet inom offshore, petrokemisk industri, raffinaderier och annan krävande och tuff miljö. De brandskyddsdysor som används i de flesta system är testade och certifierade enligt – Factory Mutual, UL Approval, Lloyd’s Register, U.S. Coastgurad Approved.

Hur fungerar ett delugesystem?

Ett delugesystem för brandsläckning består av ett antal spraydysor med öppet sprayhuvud. Dysorna kopplas till ej trycksatta, torra rör, utrustade med en brandvattenventil (delugeventil). Ventilen är i sin tur är kopplad till vattentillförseln. Systemet kan aktiveras manuellt eller automatiskt genom t ex värme-, rök- eller flamdetektorutrustning. Vid aktivering öppnas ventilen, vatten flödar till dysorna och brandsläckning påbörjas.

Delugesystem kan delas in i följande kategorier:

Kylning

Vatten sprayas på utsidan av t ex trycksatta kärl innehållandes flyktigt material. Vattensprayen håller kärlet och dess innehåll svalt och förhindrar därmed att trycket i kärlet ökar, vilket skulle kunna leda till en stor säkerhetsrisk.

Vattendimma

Dimdysor används för att släcka eller kontrollera bränder genom att spraya en fin vattendimma på lågorna. Dropparna avdunstar snabbt, vilket leder till att värme absorberas och syre trängs undan.

Vattenvägg

Vattenvägg fungerar som en sköld för att skydda personal och utrustning mot värmestrålning, skadliga gaser och lågor.

Vätning

Vatten sprayas för att huvudsakligen kontrollera branden i stället för att släcka den. Vätning används vanligtvis för att släcka bränder vid gasläckage.

Faktorer att ta i beaktning för effektiv brandbekämpning

Det finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till för att uppnå en optimerad lösning för brandbekämpning. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer finns hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

  • Storlek och form på brandskyddsområde, utrustning, m.m.
  • Designspecifikationer och krav – erforderlig flödeshastighet och täckning
  • Möjliga monteringspunkter
  • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning

 

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.