Luftbefuktning

I många industriella processer används fin vattendimma för att öka luftfuktigheten i lokaler och andra utrymmen. Torr luft kan orsaka problem i produktionen eller i lagringsutrymmen och det är viktigt att den relativa luftfuktigheten hålls på en jämn och önskad nivå.

Rätt luftfuktighet minskar även mängden statisk elektricitet och dammbildning, vilket har en positiv effekt på personalens hälsa.

 

Faktorer att ta i beaktning för optimerad luftbefuktning

De små vattendroppar som skapas med hjälp av s k dimdysor avdunstar snabbt och ökar mängden fukt i luften. När vattendimma avdunstar kan det även medföra att luftens temperatur sänks, beroende på den mängd vatten som sprayas och den totala förändringen i luftfuktighet.

  • Befintlig samt önskad relativ fuktighet
  • Storlek och form på området som ska befuktas
  • Ventilationshastigheter och luftströmmar i lokalen, alternativtluftflöden och hastigheter i kanaler
  • Temperatur och miljö
  • Vattenkvalitet, filtrering
  • Dystyp samt spraybild – möjliga monteringspunker, avstånd mellan dysor, möjlighet till att använda tryckluft
  • Rekommenderat dysmaterial – rostfritt stål används som standard för att motstå korrosion i fuktig miljö
  • Tillgängligt/önskat flöde
  • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.