Om oss

Hansa Engineering har varit verksam på den nordiska marknaden i över 30 år, och vi har idag kontor i Sverige och i Finland. Vår spetskompetens är industriella sprayprocesser, men vi jobbar även med specifika applikationer inom miljö- och processteknik, bl a rökgasrening, rökgaskondensering och tanklagringsutrustning.

Vi har ett mycket nära samarbete med våra leverantörer och partners, där alla är ledande globalt inom sina respektive specialistområden. Förutom know-how och innovation, bidrar våra leverantörer dessutom med avancerad teknisk support, testmöjligheter och har stor flexibilitet och möjlighet att göra kundanpassade lösningar vid behov.

Hansa Engineering AB

Hansa Engineering AB arbetar med projekt i Sverige, Norge och Danmark

Kontor i Solna, Sverige

 

Hansa Engineering Oy

Hansa Engineering Oy arbetar med projekt i Finland, Estland, Lettland och Litauen

Kontor i Turku, Finland

Våra produktområden

Vi är specialister på den nordiska marknaden inom produktområdena:

Industriella sprayprocesser – komplett utbud av dysor och sparysystem för industriella sprayprocesser, t ex för befuktning, kylning, ytbehandling och rengöring.

Tankrengöring – tankrengöringsdysor och lösningar med fokus på tvättresultat, kortare tvättcykler, optimering av vatten-, kemikalie- och energiförbrukning, samt ett enkelt underhåll.

Dammbekämpning – mobila och stationära lösningar för effektiv dammbekämpning vilket leder till färbättrad arbetsmiljö, lägre energiförbrukning, mindre slitage på maskiner och utrustning, samt minskade kostnader.

Droppavskiljning – avlägsnar vätska från ett luft- eller gasflöde

Mass- och värmeöverföring – komponenter och lösningar för optimering av en kolonns mass- och värmeöverföringsprestanda för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

Tanklagringsutrustning – tanktätningar och flytande tak till öppna och slutna cisterner, samt självbärande vädertak i aluminium; för att skydda och optimera mängden lagrad produkt, samt reducera miljöfarligt utsläpp.

Nödduschar – Nödduschar, tanknödduschar och ögonduschar för att skapa en säker och trygg arbetsplats i industriell miljö. Kundanpassas efter specifika krav och önskemål.

Övriga produkter – biobärare för biologisk vatten- och avloppsrening, samt industrifläktar med hög energieffektivitet, driftsäkerhet, låga ljudnivåer och överlägsen prestanda.

MISSION

Med hållbara, kundanpassade lösningar bidrar vi till minskad miljöpåverkan, teknisk utveckling och innovation, samt till att säkra industrins globala konkurrenskraft.

Hur skapar vi mervärde för dig som kund?

  • Snabba svarstider och teknisk support
  • Hög teknisk kompetens
  • Förstår problemformuleringar snabbt och är lösningsorienterade
  • Specialist- och branschkunskap
  • Snabba beslutsvägar och stor flexibilitet
  • Tar fram kundanpassade lösningar vid behov
  • Genuint engagerade och bygger upp långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer
  • Arbetar strukturerad enligt en process som följs genom hela projektet eller förfrågan för att säkerställa att vi levererar rätt lösning inom utsatt tid.

Rätt lösning och rätt produkt handlar inte bara om pris utan flera andra faktorer bör tas i beaktning – funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att ta fram rätt lösning, som även är hållbar och skapar ett mervärde för dig som kund.