Vi skapar ett mervärde för dig som kund

Vi är specialister på den nordiska marknaden inom produktområdena:

  • Dysor och sprayapplikationer – komplett utbud av produkter för industriella sprayapplikationer, t ex befuktning, tankrengöring, kylning, ytbehandling.
  • Tvättlansar – för snabb, effektiv och miljövänlig rengöring av insidan av trumman på betongbilar.
  • Dammbekämpning – industriell dammbekämpning för omlastningspunkter, krossar, transportörer, sprängning, demolering, upplag m.m.
  • Miljöteknik & processteknik – olika lösningar och produkter som är kopplade till utsläpp från olika processer inom industrin och där man i många fall vill rena eller avskilja olika ämnen, droppar eller partiklar ur processen (rökgasrening, rökgaskondensering, skrubbning, quenching/kylning, stripping, droppavskiljning, m.m.)

Vi representerar och har ett nära samarbete med ett 15-tal globala leverantörer och partners, vilka alla är ledande inom sitt specialistområde.

Hur skapar vi ett mervärde för dig som kund?

  • Hög teknisk kompetens.
  • Förstår en problemformulering snabbt och är lösningsorienterade.
  • Har specialist- och branschkunskap.
  • Snabba beslutsvägar och stor flexibilitet.
  • Tar fram kundanpassade lösningar när det behövs.
  • Genuint engagerade och vill bygga upp långsiktiga relationer både med våra kunder och våra leverantörer.

Några av våra leverantörer och partners

Vårt kundlöfte

Rätt lösning

Rätt lösning och rätt produkt handlar inte bara om pris utan flera andra faktorer bör tas i beaktning – funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att hitta rätt lösning som även är hållbar och skapar ett mervärde för dig som kund.

Teknisk kompetens

Vi guidar dig i beslutsprocessen. Hög teknisk kompetens och problemlösningsförmåga, i kombination med specialist- och branschkunskap, gör att vi kan ta fram rätt lösning för en specifik problemställning. Att skapa förtroende är A och O för oss.

Engagemang

Engagemang och personligt bemötande i hela processen från förfrågan till leverans tycker vi är viktigt. Tydliga interna processer innebär snabba svarstider och bra support för att säkerställa att leverans sker enligt plan.

Kontakt