Massöverföringsbottnar

Massöverföringsbottnar används i kolonner för massöverföring i kemisk och petrokemisk industri, samt inom miljöteknik.

RVT Process Equipment erbjuder lösningar och ett komplett utbud av massöverföringsbottnar i olika varianter och material.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
  • Produktinfo
  • Dokumentation & videos
  • Generell info Kolonninredning
  • Leverantörsinfo
  • Spara

    Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Olika typer av massöverföringsbottnar

Massöverföringsbottnar används i kolonner för massöverföring i kemisk och petrokemisk industri, samt inom miljöteknik. 

 

Movable valve trays

Movable valve trays are currently the most commonly used type of tray. It is characterized by high capacity and separation…

Fixed valve trays

The fixed valve tray is a combination of the characteristics of a tray with movable valves and a sieve tray. It has been specially…

Sieve trays

Sieve trays are a low-priced cost-effective type of mass transfer trays. The tray consists only of a perforated plate. The liquid…

Bubble cap trays

Bubble Cap Tray columns are very often used in petroleum refineries. The steam flows through the openings in the bottom of…

Tunnel trays

The tunnels of RVT’s tunnel trays can be arranged parallel or crosswise to the flow direction. Trays with tunnels crosswise to the…

Dual-flow trays

Dual-flow trays are sieve trays without a downcomer device. They are mainly applied when fouling or polymerisation has to be…

Special designs

RVT’s scope of supply includes special designs e.g. perform contact trays, hold-up trays, extraction trays, turbo grids, cartridge…

Tray hardware

RVT’s warehousing is designed to provide logistical support for your turnarounds. This means that even the shortest delivery…

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.