Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Vårt utbud av vattenkanoner

Vattenkanoner används för effektiv dammbekämpning över större områden med en kastlängd på upp till 90 meter.

Vattenkanonen består av en mängd spraymunstycken som skapar en fin vattendimma, vilken i sin tur sprids med hjälp av en kraftig, inbyggd fläkt. Räckvidden beror på storlek av vattenkanon, vindriktning och vindstyrka.

 

Ledande, innovativ teknologi

EmiControls har med sin innovativa teknologi, kunskap och erfarenhet utvecklat produkter som resulterar i en effektiv dammbekämpning genom att kontrollera droppstorlek, vattenåtgång och kastlängd med så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Jämfört med andra maskiner är energiförbrukningen i snitt 25% lägre vid samma kastlängd.

 

Dyshuvud

Det unika dyshuvudet skapar en längre kastlängd med samma energiåtgång jämfört med en traditionell ring och har följande egenskaper:

 • Laminärt flöde, dvs parallellt med luftflödet
 • Keramiska insatser för slitstyrka
 • Vattenflödet kan ställas in tre olika steg

Dysring

De större vattenkanonerna V22 och V22Orca har förutom dyshuvudet en dysring, vilken ökar kastlängden samt önskad vattenmängd för att uppnå en effektiv dammbekämpning över stora ytor.

Kombinationen dyshuvud och dysring gör att de större vattenkanonerna blir mindre vindkänsliga.

Rotorblad

En av de viktigaste faktorerna när det gäller vattenkanonernas effektivitet och prestanda är kastlängd i relation till energiåtgång. Här har rotorbladens utformning en stor betydelse.

EmiControls har över tid utvecklat rotorbladen för att göra de mer aerodynamiska, öka dropparnas acceleration samt uppnå en så låg ljudnivå som möjligt.

Täckning och kastlängd

Olika problemställningar och applikationer kräver olika lösningar. EmiControls tillverkar maskiner med kastlängder i intervallet från 8 till 90 meter, vilket gör att det finns en effektiv och lämplig lösning för varje dammbekämpningsproblem.

 

CURT – Automatiserad styrning och bevakning

CURT är ett management software som bevakar all dammbekämpningsutrustning, samt styr hela systemet i realtid.

På platser där arbeten regelbundet genererar damm kan information (t ex väder, mängd damm i luften och tid) användas för att automatiskt bestämma när systemet ska vara i drift och hur det ska styras.

Fördelarna är många. Det betyder bl a att personal inte regelbundet behöver vara ute på plats och lägga tid på att sätta på och stänga av utrustning. Det är även en säkerhetsfråga. Automatiserad styrning leder också till ytterligare kostnadsbesparingar då systemet endast är igång då det finns ett behov att dammbekämpa.

Välj rätt produkt för optimerad dammbekämpning

Varje dammproblem är unikt. För att få en så effektiv dammbekämpning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och typ av lösning. 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Hur fungerar dammbekämpning med vattendimma?

  Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman, vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte ...

  Läs hela svaret
 • Dammbekämpning inomhus eller utomhus?

  De faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller dammbekämpning inomhus eller utomhus är bl a temperatur, vindpåverkan och den mängd vatten som krävs för att effektivt bekämpa dammet.

  Läs hela svaret
 • Är dammproblemet som ska åtgärdas vid en punkt eller över ett större område?

  Vid val av utrustning är det viktigt att veta om området som ska åtgärdas är vid en specifik punkt eller över ett större område.

  Läs hela svaret
 • Fast installation eller ska utrustningen flyttas runt efter behov?

  Hur ser verksamheten ut och hur ser det ut kring själva dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Andra eventuella säkerhetsrisker?

  Läs hela svaret
 • Finns det el och vatten tillgängligt?

  I de fall då det inte finns el eller vatten tillgängligt i området där dammbekämpningen ska utföras är en mobil lösning med vattentank och/eller generator ett bra alternativ.

  Läs hela svaret
 • Hur ska utrustningen styras?

  Faktorer att ta hänsyn till vid val av styrning är t ex utrustningens åtkomlighet under drift och säkerhet på arbetsplatsen. I många fall går det att göra kostnadsbesparingar och öka säkerheten med automatiserad styrning och bevakning av hela systemet genom att använda CURT Management software.

  Läs hela svaret
 • Varför är optimerad och effektiv dammbekämpning viktigt?

  Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

  Läs hela svaret

Fördelar med EmiControls tekniskt innovativa vattenkanoner

 • Rätt mix av droppstorlekar binder maximal mängd damm i luften
 • Jämn spridning över hela kastlängden
 • Minskad vindpåverkan
 • Låga driftskostnader, vattenförbrukning och energiförbrukning
 • Låga underhållskostnader
 • Lägre ljudnivå