Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Vårt utbud av dysor för intermittent sprayning

Dysor och system för intermittent sprayning används när man behöver hög precision i vätskedoseringen och för att undvika dyrbart spill i processen.

Dysor och system för intermittent sprayning av vätska används inom t ex livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin när man eftersträvar hög precision i doseringen, eller då man har en mycket kostsam spraymedia och vill undvika spill. Sprayen och doseringen kontrolleras antingen genom elektrisk styrning eller med hjälp av tryckluft. Alla intermittenta dysor kan användas med BETE’s FlexFlow™ Spray Control System, vilket skapar en komplett, atomatiserad spraylösning med mycket stor precision.

Dysor med intermittent sprayning kontrollerar spray och dosering med hjälp av elektrisk eller pneumatisk styrning.

Intermittent sprayning och Pulse Width Modulation (PMW)

Dysor för intermittent sprayning av vätska används när man eftersträvar hög precision i doseringen eller då man har en mycket kostsam spraymedia och vill undvika spill. Sprayen och doseringen kontrolleras med hjälp av elektrisk eller pneumatisk styrning.

BETEs FlexFlow™ Spray Control System skapar en optimal sprayprecision genom att reglera sprayflödet med hjälp av Pulse Width Modulation (PWM). PMW flödeskontroll skapar en cyklisk spray, dvs på och av, upp till 150 gånger per sekund.

 

Pulse Width Modulation (PWM)

BETEs FlexFlow™ Spray Control System skapar en optimal sprayprecision genom att reglera sprayflödet med hjälp av Pulse Width Modulation (PWM). Med traditionella spraydysor justeras flödet genom att ändra vätsketrycket, vilket i sin tur leder till en förändring av droppstorlek och spraybild. PWM-flödeskontroll skapar en cyklisk spray, dvs på och av, upp till 150 gånger per sekund. FlexFlow™ styr vätskeflödet, med oförändrade sprayegenskaper, utan att det krävs en ändring av vätsketrycket. Det skapas alltså en jämn och enhetlig spray med stor precision.

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret