Vårt utbud av strukturerade fyllkroppar

Strukturerade fyllkroppar används i processer med låg vätskebelastning, högt gasflöde och krav på lågt tryckfall.

RVT Process Equipment har ett brett utbud av både innovativa och konventionella strukturerade packningar i olika metaller eller termoplastiska material. Strukturerade packningar är tillgängliga både med konventionell geometri (N) och högkapacitetsgeometri (S, SP).

Välj rätt kolonninredning för en optimerad process

 För att få en så effektiv process som möjligt i en kolonn är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och lösning. 

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilka är de bakomliggande principerna för mass- och värmeöverföring?

  Massöverföring Inom industriella processer är det vanligt att man vill uppnå massöverföring av något slag, dvs förflytta en massa från plats till en annan. Det kan vara att separera olika ämnen från varandra, ändra sammansättningen av en blandning, eller koncentrera en lösning. Massöverföring kan ske ...

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar rökgaskondensering? Viktiga processparametrar?

  Rökgaskondensering är en vanligt förekommande process inom kemiteknisk industri och ett bra exempel på värmeöverföring. Rökgaskondensering används för att ta tillvara på och återanvända den värme som produceras under processens gång.

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar rökgasrening? Viktiga processparametrar?

  Rökgasrening är en massöverföringsprocess där målsättningen är att ta bort oönskade ämnen ur processen eller rena gasen från hälso- och miljöfarliga ämnen. Rökgasrening används inom en mängd olika industrier och applikationer.

  Läs hela svaret
 • Hur fungerar stripping? Viktiga processparametrar?

  Stripping är en massöverföringsprocess där ett eller flera ämnen avlägsnas från en vätska. Ett av våra expertisområden inom mass- och värmeöverföring är avlägsnande av ammoniumföroreningar eller andra flyktiga ämnen och föroreningar i process- eller avloppsvatten.

  Läs hela svaret
 • Vilken support erbjuder Hansa Engineering för att optimera mass- och värmeöverföringsprocesser?

  Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom mass- och värmeöverföring och jobbar i nära samarbete med vår leverantör RVT Process Equipments avdelning för engineering och teknisk support. Tillsammans har vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad ...

  Läs hela svaret

Teknisk support, engineering och know-how

Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom mass- och värmeöverföring och jobbar i nära samarbete med vår leverantör RVT Process Equipments avdelning för engineering och teknisk support.

Tillsammans erbjuder vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad och hållbar lösning för våra kunder.

Rådgivning och teknisk support

 • val av rätt typ av fyllkropp genom hydraulisk analys
 • tekniska lösningar för kundspecifika problemställningar, applikationer eller kolonnkomponenter

Ring, mejla eller boka ett webbmöte! Vi besöker er även gärna på plats vid behov.

Avancerad teknisk support

 • Processanalyser – Processoptimering, kostnadsbesparingar, felsökning
 • Engineering – Engineering, CFD-analys (beräkningar för optimering av kolonnen gällande tryckfall och genomströmning), FEM-analys, mekanisk hållfastighetsanalys
 • Hydrauliska och mekaniska analyser – Kolonninredningens hydraulik, feldistribution, flaskhalsar
 • Testmöjligheter – Testkolonn för fyllkroppar, testkolonn för massöverföringsbottnar, testanläggning för vätskefördelare. RVT erbjuder även testmöjligheter på kundens anläggning.

Kontakta oss för mer detaljerad information.