Bärbottnar

Olika typer av bärbottnar används som support för fyllkroppsbädden, beroende på den specifika processen och kolonnens diameter.

En bärbotten designas så att påverkan på processens gas- och vätskeflöde minimeras. Detta är särskilt viktigt i området mellan bärbotten och fyllkroppsbädden, där det finns en risk för att gasflödet blockeras om fel typ av bärbotten används. Det finns flera olika typer av bärbottnar att välja mellan beroende på den specifika processen och kolonnens diameter.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Teknisk data
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Faktorer att ta i beaktning vid design av en bärbotten

En bärbotten designas så att påverkan på processens gas- och vätskeflöde minimeras. De faktorer som tas i beaktning är:

 • typ av fyllkropp
 • vikt och höjd fyllkroppsbädd
 • extra vikt pga ackumelering av fasta partiklar
 • vätskeackumelering under drift
 • gasflödets tryckfall
 • mekaniska laster
 • temperatur

Olika typer av bärbottnar

Flat

Profile – low beam

Profile – medium beam

Profile – high beam

Nedan listas RVTs olika typer av bärbottnar

Model and Material
Design typeMetalPlasticCeramic
FlatM 65P 65K 65
Profile supprtlow beamM 95P 95-
Profile support grid (medium beam)M 165P 175K 180
Profile support grid (high beam)M 350P 250K 300

Other types or special designs on request.

PDF

Ladda ned PDF

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.