Hela vårt utbud av dysor och spraysystem

Nedan listas vårt kompletta utbud av dysor och system för olika sprayapplikationer, från A-Ö.

För att snabbt kunna hitta en specifik dysa listar vi alla våra dysor i bokstavsordning.

AFF flatstråledysa är en branddysa med FM Approval certifiering. Dysan skapar en grov atomisering med medium kraft i sprayen. Sprayvinkeln är extra bred, 145°.

AFF

 • 31,6 – 264 l/min
 • 145°
 • Extra bred sprayvinkel
 • FM Approved
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
BJ flatstråledysa består av 3 delar – spraytip, dyskropp, samt ett integrerat filter som tillval i 50, 100, 200 eller 400 mesh i 316SS. Spraytippen är utbytbar.

BJ

 • 0,0898 – 93,9 l/min
 • 0° – 110°
 • Utbytbar spraytipp
 • Filter som tillval
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
Dysan består av 3 delar – spraytip, dyskropp, samt ett integrerat filter som tillval i 100, 200 eller 400 mesh i 316SS beroende på dysstorlek. Dysan har en utbytbar spraytipp i tungsten carbide, vilket ger maximal slitstyrka och lång livslängd.

BJH

 • 0,0454 – 16,4 l/min
 • 5° – 120°
 • Utbytbar spraytipp i tungsten carbide
 • Filter som tillval
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
CW är en spraydysa kommer som två varianter - fullkonsdysa eller hålkonsdysa. Dysan består av 3 delar – en spraytip, en dyskropp, samt ett integrerat filter som tillval i 50 eller 100 mesh. Dysan CW tillverkas av BETE Spray Technology.

CW

 • 0,355 – 8,07 l/min
 • 80° – 120°
 • Utbytbar spraytipp
 • Integrerat filter som tillval
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
CW är en spraydysa kommer som två varianter - fullkonsdysa eller hålkonsdysa. Dysan består av 3 delar – en spraytip, en dyskropp, samt ett integrerat filter som tillval i 50 eller 100 mesh. Dysan CW tillverkas av BETE Spray Technology.

CW

 • 0,355 – 8,07 l/min
 • 80° – 120°
 • Utbytbar spraytipp
 • Integrerat filter som tillval
 • Axiell hålkonsdysa
Visa produkt
DTH tangentiella hålkonsdysa är framtagen för Flue Gas Desulphurization (FGD) och sprayar både uppåt och nedåt, vilket leder till att tryckfallet minskar samt att dropparnas uppehållstid (residence time) ökar. DHT hålkonsdysa tillverkas av BETE Spray Technology.

DTH

 • Användningsområde Flue Gas Desulphurization
 • Silicon Nitrade Bonded Silicon Carbide (SNBSC)
 • Tangentiell (dubbel) hålkonsdysa
Visa produkt
Dur O Lok är en koppling framtagen för att ersätta standard ANSI-flänsar. Det finns flera fördelar med att använda Dur O Lok, t ex snabb installation och lägre underhållskostnader. Dur o Lok är tillverkad av BETE Spray Technology.

Dur O Lok

 • Koppling, ersätter standard ANSI-flänsar
 • Lättvikt
 • Inga gängor och bultar
Visa produkt
EHP, Hydropulse® Food Grade Electrically Actuated, är en dysa som används för intermittent sprayning av vätska där det ställs krav på livsmedelshygien. EHP är elektriskt styrd och kan hantera upp till 150 cykler/sek. EHP skapar en mycket hög precision i doseringen, vilket bland annat leder till en jämn kvalitet och minimalt med spill i produktionen.

EHP

 • Max 3,8 l/min (vätska)
 • Max 150 cykler/sek
 • Elektrisk styrning
 • Food Grade Hygienic Design
Visa produkt
EHPI, Hydropulse® Industrial Electrically Actuated, är en dysa som används för intermittent sprayning av vätska i industriella miljöer. EHPI är elektriskt styrd och kan hantera upp till 50 cykler/sek. EHPI skapar en mycket hög precision i doseringen, vilket bland annat leder till en jämn kvalitet och minimalt med spill i produktionen.

EHPI

 • Max 3,8 l/min (vätska)
 • Max 50 cykler/sek
 • Elektrisk styrning
 • Industrial Design
Visa produkt
EZFF flatstråledysa består av en EZ snabbkoppling och en FF spraytipp. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg.

EZFF

 • 0,0669 – 161 l/min
 • 105° – 145°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Extra bred sprayvinkel
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
EZNF flatstråledysa består av en EZ snabbkoppling och en NF spraytipp. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg.

EZNF

 • 0,134 – 120 l/min
 • 0° – 120°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Kraftig spray
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
EZSPN flatstråledysa består av en EZ snabbkoppling och en SPN spraytipp. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg.

EZSPN

 • 1,34 – 134 l/min
 • 15° – 50°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Mycket kraftig spray
 • Stor fri passage
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
EZTF fullkonsdysa och EZTF hålkonsdysa består av EZ snabbkoppling och en TF spraytipp. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg. EZTF tillverkas av BETE Spray Technology.

EZTF

 • 1,87 – 221 l/min
 • 60° – 180°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Fin atomisering
 • Stort urval av olika sprayvinklar
 • Spiraldysa fullkon
Visa produkt
EZTF fullkonsdysa och EZTF hålkonsdysa består av EZ snabbkoppling och en TF spraytipp. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg. EZTF tillverkas av BETE Spray Technology.

EZTF

 • 1,87 – 221 l/min
 • 60° – 180°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Fin atomisering
 • Stort urval av olika sprayvinklar
 • Spiraldysa hålkon
Visa produkt
EZWL dysa består av EZ snabbkoppling och en WL spraytipp som skapar en fullkonsspray. Snabbkopplingen gör det möjligt att mycket snabbt utföra ett byte av dysa utan verktyg. EZWL är tillverkad av BETE Spray Technology.

EZWL

 • 0,355 – 74,4 l/min
 • 30° – 120°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret
PDF

Dokument för nedladdning