Nödduschar

Var och hur ska nöddusch-utrustningen installeras? Risk för frost? Explosiv miljö?

Nödduschutrustningen kan enkelt anpassas för att säkerställa att den fungerar väl i miljön den ska installeras i. Nödduschen kan t ex behöva fryssäkras om den ska installeras utomhus eller i ouppvärmda lokaler. Vid placering i en explosiv miljö är det viktigt att utrustningen har korrekt ATEX-klassning.

Atex e1680609827268

Installationsmiljö

Exempel på installationsmiljöer som medför val av olika typer av nödduschar:

  • Inomhus eller utomhus – Om nödduschutrustningen är placerad utomhus eller i ouppvärmda lokaler och det finns risk för frost behöver nödduschutrustningen fryssäkras.
  • Explosionsfarlig miljö – I verksamheter där brandfarliga gaser och vätskor hanteras eller där det skapas damm, ånga eller dimma som kan skapa en explosiv atmosfär är det viktigt att säkerställa att nödduschutrustningen möter gällande ATEX-krav för området där utrustningen ska installeras.
  • Ingen anslutning till dricksvattennätet – I vissa miljöer finns det inte möjlighet att koppla nödduschen till dricksvattennätet och det går då istället att installera tanknödduschar eller mobila nöd- eller ögonduschar.
  • Ingen tillgång till varmt vatten – Ibland finns det endast tillgång till kallt vatten från dricksvattennätet. Om det behövs tempererat vatten för nödduschen löser man problemet genom att installera en tanknöddusch eller en tempererad nöddusch, dvs en nöddusch med en tank med tempererat vatten.
  • Yttre påverkan
    • Korrosiv miljö – Om nödduschutrustningen är placerad i en korrosiv miljö finns det möjlighet att välja en nöddusch i korrosionsbeständigt material.
    • Risk för skador på utrustningen – I de fall då det finns risk att nödduschen skadas av t ex maskiner i rörelse är en nödduschkabin en bra lösning. Kabinen skyddar även omgivningen mot vattenstänk.

Montering

Många av ögonduscharna och nödduscharna finns tillgängliga i ett antal olika modeller för golv-, vägg- eller takmontering.

Avlopp

Det är fördelaktigt om nödduschen är kopplad till ett avlopp för att minska risken för ’översvämning’ och halka. I de fall då det inte är möjligt, går det att förse nödduschen med ett uppsamlingstråg.