VaconoDeck flytande tak

VaconoDeck är ett kompakt och effektivt flytande tak för slutna cisterner. VaconoDeck är lämpligt för installation i både nya och befintliga cisterner och är kompatibelt med i princip all typ av lagringsprodukt. Minskar utsläpp med upp till 99%.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Projektplanering
 • Referenser
 • Generell info Tanklagringsutrustning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Egenskaper

 • Kompakt och effektivt invändigt flytande tak
 • Utsläppsreduktion upp till 99%
 • Lämplig för installation i både nya och befintliga cisterner
 • Tillverkas i aluminium, rostfritt stål eller en kombination av båda material.
 • Kompatibel med i princip all typ av lagringsprodukt
 • Utmärkt korrosionsbeständighet och lång livslängd
 • Konstruktionen säkerställer maximalt utnyttjande av cisternens lagringskapacitet
 • Vacono erbjuder supervisors för installation vid behov

Startup-möte, projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

Startup-möte

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skeda diskuteras även gällande myndighetskrav.

Startup-mötet gör vi gärna som ett platsbesök eller webbmöte, beroende på vad ni föredrar.

Projektgenomgång

Under startup-mötet går vi igenom befintlig dokumentation och tankdata (cisternkort, mätningar, m.m.). Ibland är det nödvändigt att komplettera informationen med t ex en rundhetsmätning för att optimera lösningen och minimera utsläpp.

Exempel på andra viktiga faktorer att diskutera och ta hänsyn till är:

 • Typ av lagrad produkt idag och i framtiden
 • Cisternens konstruktion – mantelyta, öppen eller sluten cistern, typ av flytande tak, etc.
 • Önskad effektivitet
 • Myndighetskrav
 • Påverkan av yttre faktorer såsom väder och vind
 • Tidsram för tömning, eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken, leverans och installation
 • Målsättning med investeringen

Sammanställning och förslag på lösning

Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi tillsammans med våra leverantörer tar fram och presenterar ett förslag på en hållbar och effektiv lösning, med fokus på reducering av utsläpp, maximalt utnyttjande av tanken, högsta möjliga säkerhetsklassning samt lång livslängd.

 

Nedan listas ett urval av de företag som Vacono Aluminium Covers har levererat effektiva och högkvalitativa flytande tak och vädertak för cisterner.

Välj rätt tanklagringsutrustning för mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet

Varje cistern är unik och tanklagringsutrustningen behöver skräddarsys för att uppnå en så effektiv lösning som möjligt. För att kunna ta fram den mest miljövänliga, säkra och hållbara lösningen finns det ett antal faktorer som påverkar val av produkt och typ av lösning.

Vacono har 35 års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativa aluminiumtak för cisterner. Vaconos aluminiumtak utgör ett effektivt skydd mot kontaminering av lagrad produkt, samt bidrar till att minska miljöfarligt utsläpp.

Vaconos aluminiumtak är tillverkade av material med lång livslängd och låga underhållskostnader. All tillverkning för installation i Europa görs i Tyskland med fokus på hög kvalitet, precision och med stor produktionsflexibilitet.

Vaconos huvudkontor är i Reinfelden, Tyskland med dotterbolag beläget i Cleveland, Ohio, USA.