Kylning av produkter och komponenter

Många tillverkningsprocesser kräver att produkten eller komponenten är varm under bearbetning för att sedan kylas ner i efterföljande processteg.

Olika kylningsprocesser är vanligt inom metallbearbetning, t ex gjutning, extrudering, valsning och värmebehandling. Kylning är även vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin där produkten ofta packas när den är varm, för att sedan kylas ner innan produkten går vidare till förvaring och leverans.

Hur fungerar och optimeras kylprocessen?

Kylning sker vanligtvis genom att spraya en kylvätska, ofta vatten, över produkten. Kylhastigheten beror främst  på produktens form, initiala temperatur, önskad sluttemperatur, produktens värmekapacitet, samt konvektionskoefficienten mellan produkten och kylvätskan.

Vid beaktning av produktens form tittar man på dess ytarea, volym och produktens värmeledningsförmåga. Det är viktigt att tänka på att produktens värmeöverföringsförmåga inte alltid är homogen, då den kan vara gjord av flera olika ämnen.

Principen för kylning är att spraya en stor volym vatten eller annan kylvätska över hela produkten för att på så sätt optimera kontakten och värmeöverföringen mellan produkten och sprayvätskan.

Kylning med hjälp av ett system beståendes av rätt typ av spraydysor är en stor fördel och leder till en snabbare kylprocess, jämfört med att sänka ner föremålet i en vätska. (När ett föremål sänks ner i en vätska leder till att den omgivande vätskan värms upp och därmed försämras kyleffektiviteten.)

I vissa kylprocesser sprayas flytande kväve för att tids- och kostnadseffektivt kyla ner eller frysa produken. Den extremt låga kokpunkten för flytande kväve (-196°C) gör att sprayen kan bibehålla en extremt låg temperatur och hög kyleffektivitet under hela kylprocessen.

Faktorer att ta i beaktning för att uppnå en effektiv kylprocess

Det finns ett flertal avgörande faktorer som är viktiga för att optimera kylprocessen. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

  • Sluttemperatur
  • Produktens form
  • Produktens initiala temperatur
  • Produktens hastighet (om den förflyttas under kylprocessen)
  • Yta som behöver täckas med spray
  • Tillgängligt och önskat flöde – Kylvätskan
  • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning.

 

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.