Kunskapsbanken

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och erfarenhet och har i Kunskapsbanken samlat en mängd olika frågor, förklaringar, processbeskrivningar, m.m. sorterade under våra olika produktområden.

Kontakta oss om det är något du vill veta mer om eller skulle vilja att vi lägger till i Kunskapsbanken!

Dysor & spraysystem

Underhållsprogram för dysor och spraysystem

Dysan är ofta en liten komponent i komplexa processer, men dess betydelse och prestanda är ...

Läs mer
Cooling product and objects BETE Kunskapsbanken

Dysor & spraysystem

Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

Läs mer
BETE dysor och spraysystem används för industriella sprayprocesser inom en mängd olika industrier

Dysor & spraysystem

Vad är en dysa?

Läs mer

Dysor & spraysystem

Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och ...

Läs mer

Dysor & spraysystem

Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna ...

Läs mer

Dysor & spraysystem

Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för ...

Läs mer

Dysor & spraysystem

Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

Läs mer

Dysor & spraysystem

Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

Läs mer
Materialval Kundskapsbanken Dysor

Dysor & spraysystem

Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

Läs mer

Dysor & spraysystem

Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik ...

Läs mer

Tankrengöring

Vad är syftet med tankrengöringen? Tidsåtgång hela tvättcykeln?

Svaret är ofta ”En helt ren tank på så kort tid som möjligt”. Men det ...

Läs mer
shutterstock 736682740 scaled e1676643972371

Tankrengöring

Vilken typ av produkt innehåller tanken?

Läs mer

Tankrengöring

Vilken tvättvätska används i rengöringscykeln?

Tvättvätskans egenskaper påverkar val av tankrengöringsdysa. Exempel på tvättvätskans egenskaper Om tvättvätskan är ett lösningsmedel ...

Läs mer
Tankrengoring Kunskapsbanken

Tankrengöring

Hur ser tanken ut? Tillgång till ritningsunderlag?

Läs mer
Tankrengoringsmaskin HWO Kunskapsbanken

Tankrengöring

Vad är skillnaden mellan olika typer av tankrengöringsdysor?

Läs mer