Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Vårt utbud av fullkonsdysor

Den vanligast förekommande dystypen inom industrin är fullkonsdysan. Exempel på användningsområden är gaskylning, gasskrubbning, demisterspolning, absorption, vätskefördelning och brandbekämpning.

Det finns tre olika typer av fullkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor. Den axiella och tangentiella dysan skapar relativt större droppar med en mycket jämn vätskefördelning i konen och över ytan, jämfört med spiraldysan. Spiraldysan skapar relativt mindre droppar och sprayen består av 2 eller 3 koncentriska koner.

Fullkonsdysan skapar en spray formad som en kon och är den vanligast förekommande typ av dysa inom industrin. Det finns tre olika typer av fullkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

CW

CW

 • 0,355 – 8,07 l/min
 • 80° – 120°
 • Utbytbar spraytipp
 • Integrerat filter som tillval
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
EZTF

EZTF

 • 1,87 – 221 l/min
 • 60° – 180°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Fin atomisering
 • Stort urval av olika sprayvinklar
 • Spiraldysa fullkon
Visa produkt
EZWL

EZWL

 • 0,355 – 74,4 l/min
 • 30° – 120°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
MaxiPass

MaxiPass®

 • 2,64 – 5700 l/min
 • 30° – 120°
 • Extra stor fri passage
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
MaxiPassL

MaxiPass®L

 • 0,325 – 11,4 l/min
 • 51° – 134°
 • Låga flöden
 • Extra stor fri passage
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
N

N

 • 11,4 – 2260 l/min
 • 90°, 120°
 • Stor fri passage
 • Certifierad för brandbekämpning
 • Spiraldysa fullkon
Visa produkt
NC

NC

 • 7,63 – 35200 l/min
 • 60° – 120°
 • Höga flöden
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
NCFL

NCFL

 • 350 – 19700 l/min
 • 60° – 120°
 • Höga flöden
 • Stor fri passage
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
NCK Plastic

NCK

 • 19,3 – 9820 l/min
 • 15° – 30°
 • Kraftig spray
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
NCS

NCS

 • 7,63 – 2200 l/min
 • 70° – 110°
 • Mycket liten bygghöjd
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
SC

SC

 • 6,34 – 11200 l/min
 • 60° – 120°
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt
SF Hollow Cone

SF Full Cone

 • 5,45 – 75,6 l/min
 • 35° – 80°
 • Dysa med snabbkoppling
Visa produkt
ST

ST

 • 1,87 – 14000 l/min
 • 90° – 120°
 • Slitstark – förstärkt med Cobalt Alloy 6 alt RBSC
 • Stor fri passage
 • Fin atomisering
 • Spiraldysa fullkon
Visa produkt
STXP

STXP

 • 8,04 – 14000 l/min
 • 90° – 120°
 • Slitstark – förstärkt med Cobalt Alloy 6 alt RBSC
 • Robust konstruktion
 • Stor fri passage
 • Fin atomisering
 • Spiraldysa fullkon
Visa produkt
TC

TC

 • 821 – 41800 l/min
 • 60° – 120°
 • Mycket höga flöden
 • Robust konstruktion
 • Fläns- eller röranslutning
 • Axiell fullkonsdysa
Visa produkt

Olika typer av fullkonsdysor

Det finns tre olika typer av fullkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor. Den axiella och tangentiella dysan skapar relativt större droppar med en mycket jämn vätskefördelning i konen och över ytan, jämfört med spiraldysan. Axiella och tangentiella fullkonsdysor har ett högre volymflöde i den yttre konen och ett jämnt, lägre flöde inom konen. Spiraldysan har ett högre volymflöde i ringarna som spiralerna skapar och mellan ringarna formas band av små droppar och ett lägre volymflöde.

Spiraldysa fullkon. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner.

Spiraldysa fullkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner.
 • Konerna bildar 2 till 3 ringar av relativt stora droppar, omgivna av bredare band av relativt små droppar

Axiell fullkonsdysa skapar en spray formad som en kon. Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.

Axiell fullkonsdysa

 • Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.
 • Den konformade sprayen skapas av vätskerotationen i dysans virvelkammare, vätskans centrifugalkraft samt dysmynningens geometri.
 • Jämn fördelning av droppar i konen och över sprayytan
 • Brett flödesintervall
 • Stor fri passage

Tangentiell fullkonsdysa skapar en spray formad som en kon. Den utgående sprayriktningen är 90° i relation till ingångsaxeln.

Tangentiell fullkonsdysa

 • Den utgående sprayriktningen är 90° i relation till ingångsaxeln.
 • Spraybilden skapas genom att vätskan passerar en kammare utan virvelinsats, innan vätskan lämnar  utloppsmynningen och formar en konisk spray.
 • Jämn fördelning av droppar i konen och över sprayytan
 • Stor fri passage

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret
PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video