Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Vårt utbud av hålkonsdysor

Hålkonsdysan används när man vill att volymflödet koncentreras till den yttre delen av spraykonen eller då man önskar relativt mindre droppar i vissa processer jämfört med en fullkonsdysa.

Det finns olika typer av hålkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

 

Hålkonsdysan skapar en konformad spray med en koncentration av droppar i den yttre delen av sprayen format som en ring. Det finns tre olika typer av hålkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

Olika typer av hålkonsdysor

Hålkonsdysor skapar relativt mindre droppar än fullkonsdysor, vilket kan vara användbart i t ex vissa gaskylningsprocesser. Det finns tre olika typer av hålkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

Spiraldysa hålkon. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon med sprayen koncentrerad till den yttre delen av ringen.

Spiraldysa hålkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen, vilken består av relativt stora droppar, medans det inom konen skapas en fin dimma.

Axiell hålkonsdysa skapar en konformad spray där sprayen är koncentrerad till den yttre delen av konen. Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.

Axiell hålkonsdysa

 • Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.
 • Den konformade sprayen skapas av vätskerotationen i dysans virvelkammare, vätskans centrifugalkraft samt dysmynningens geometri.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen.
 • Relativt mindre droppar jämfört med axiella fullkonsdysor.
 • Stor fri passage

Tangentiell hålkonsdysa skapar en konformad spray där sprayen är koncentrerad till den yttre delen av konen och formar en ring. Den utgående sprayen är 90° i relation till ingångsaxeln.

Tangentiell hålkonsdysa

 • Den utgående sprayen är 90° i relation till ingångsaxeln.
 • Spraybilden skapas genom att vätskan passerar en virvelkammare utan virvelinsats, innan vätskan lämnar  utloppsmynningen.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen.
 • Relativt mindre droppar jämfört med tangentiella fullkonsdysor.
 • Stor fri passage

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret
PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video