Uppsamlingsbottnar & återfördelare

Uppsamlingsbottnar används för att samla upp vätska under en fyllkroppsbädd, för att sedan avlägsna vätskan från kolonnen. Alternativt, förs den uppsamlade vätskan vidare till en vätskeåterfördelare som i sin tur fördelar vätskan över en andra, lägre placerad, fyllkroppsbädd.

Det finns flera typer av uppsamlingsbottnar och vätskeåterfördelare att välja mellan beroende på hur processen ser ut och val av material.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Teknisk data
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Användningsområden för uppsamlingsbottnar och återfördelare

Uppsamlingsbottnar används för att samla upp vätska under en fyllkroppsbädd, för att sedan avlägsna vätskan från kolonnen. Den uppsamlade vätskan kan också föras vidare till en vätskeåterfördelare som i sin tur fördelar vätskan över en andra, lägre placerad, fyllkroppsbädd.

Uppsamlingsbottnar och återfördelare installeras främst i följande fall:

 • Vätskeflöde ska avlägsnas eller tillföras
 • För att undvika ojämn fördelning av nedkommande vätska i kolonner med höga fyllkroppsbäddar
 • När vikten eller den mekaniska stabiliteten i en fyllkroppsbädd är en begränsning

Olika typer av uppsamlingsbottnar och återfördelare

Chimney-type collecting tray

Vane-type collecting tray

Pan-type redistributor

Trough-type redistributor

Deck-type redistributor

Trough redistributor with integrated parting box

Nedan listas RVTs olika typer av uppsamlingsbottnar och återfördelare

Model and Material
Design typeMetalPlasticCeramic
Chimney type collecting trayM 900 KP 900 K-
Vane-type collecting trayM 900 LP 900 L-
Pan-type redistributorM 200 TP 200 TK 200 T
Trough-type redistributorM 200 BP 200 B-
Deck-type redistributorM 200 KKP 200 KK-
Trough redistributor with integrated parting boxM 200 KQP 200 KQ-

Other types or special designs on request.

PDF

Ladda ned PDF

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.