Vårt utbud av flatstråledysor

Flatstråledysans droppar är relativt stora jämfört med andra dysor. Sprayen är ofta kompakt och kraftig.

Flatstråledysan är mycket effektiv för olika spol- och tvättprocesser, men används också för att spraya vätska på föremål på transportband. Flatstråledysan skapar en spray formad som ett streck när den träffar ytan.

AFF

AFF

 • 31,6 – 264 l/min
 • 145°
 • Extra bred sprayvinkel
 • FM Approved
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
BJ Flatstraledysa

BJ

 • 0,0898 – 93,9 l/min
 • 0° – 110°
 • Utbytbar spraytipp
 • Filter som tillval
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
BJH 1

BJH

 • 0,0454 – 16,4 l/min
 • 5° – 120°
 • Utbytbar spraytipp i tungsten carbide
 • Filter som tillval
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
EZFF

EZFF

 • 0,0669 – 161 l/min
 • 105° – 145°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Extra bred sprayvinkel
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
EZNF 1

EZNF

 • 0,134 – 120 l/min
 • 0° – 120°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Kraftig spray
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
EZSPN

EZSPN

 • 1,34 – 134 l/min
 • 15° – 50°
 • Dysa med snabbkoppling
 • Mycket kraftig spray
 • Stor fri passage
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
FF Metal

FF

 • 0,0518 – 1400 l/min
 • 105° – 145°
 • Extra bred sprayvinkel
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt
NF

NF

 • 0,134 – 3010 l/min
 • 0° – 120°
 • Kraftig spray
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
NFD 1

NFD

 • 0,136 – 663 l/min
 • 20° – 120°
 • Sprayen kan riktas in med hög precision
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
NFH

NFH

 • 0,0454 – 16,4 l/min
 • 5° – 120°
 • Spraytipp i tungsten carbide
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
NFS

NFS

 • 0,169 – 1770 l/min
 • 20° – 120°
 • För trånga utrymmen
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
NFV 1

NFV

 • 0,156 – 53,5 l/min
 • 0° – 110°
 • Filter som tillval
 • Kraftig spray
 • Axiell flatstråledysa
Visa produkt
SF Flatfan

SF Flat Fan

 • 1,61 – 72 l/min
 • 40° – 90°
 • Dysa med snabbkoppling
Visa produkt
SPN Metal

SPN

 • 0,754 – 268 l/min
 • 15° – 50°
 • Mycket kraftig spray
 • Stor fri passage
 • Flatstråledysa med deflektorspray
Visa produkt

Olika typer av flatstråledysor

Det finns två olika typer av flatstråledysor – axiell eller deflektor. Den axiella flatstråledysan skapar en tunn, platt spray som breddas gradvis alltmer efter att ha lämnat dysans utloppshål. Deflektordysans flatstrålespray skapas genom att vätskan träffar en yta efter att ha lämnat utloppshålet, vilket ger en extra bred spray.

Axiell flatstråledysa

 • Jämn fördelning som smalnar av mot ytterkanterna av sprayen

 

Deflektor flatstråledysa

 • Skapar en spray med extra bred sprayvinkel

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret
PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video