Vårt utbud av profiler, lamella packs och housing för droppavskiljning

Droppavskiljare sammansatta av profiler används i processer med stora luft- eller gasflöden och då tryckfallet behöver minimeras. Avskiljningen är effektiv och droppavskiljarna finns för både vertikalt och horisontellt gasflöde.

Vanligt förekommande profiler är Munters DV270 för vertikalt gasflöde och DH2100 för horisontellt gasflöde, samt RVTs RV271 och RV400 för vertikalt flöde och RH100 för horisontellt flöde.

Några typiska användningsområden är gasskrubbning, rökgaskondensering, absorption, gaskylning och svavelrening.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Produktutbud
 • Checklista processdata
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Droppavskiljning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Utifrån processens unika parametrar och förutsättningar väljs typ av profil. Profilerna sätts sedan samman med ett visst avstånd, vilket skapar en komplett droppavskiljarenhet optimerad för den specifika processen.

Vertikal eller horisontell droppavskiljning

Vårt utbud av profiler delas in i grupperna ’Profiler för vertikalt gasflöde’ eller ’Profiler för horisontellt gasflöde’ och ett urval listas under fliken ’Produktutbud’.

Vertikalt gasflöde

Vätskan dräneras i motsatt riktning till gasen

Horisontellt gasflöde

Vätskan dräneras vinkelrätt mot gasriktningen

Profilens konstruktion

Varje typ av profil är unik i sin konstruktion gällande antalet böjar, vinkel på böjen, med eller utan krokar, samt krokarnas utformning.

Vissa profiler för vertikalt flöde finns även med upp-och-nervända V-formade kanaler för kontrollerad och effektivare dränering.

Materialval

Val av material beror bl a på gasströmmens temperatur och sammansättning. Profiler tillverkas i en mängd olika material i olika typer av plast eller metall:

 • Polyethylene (PE), talcum reinforced polypropylene (PPTV), polyvinylidene fluoride (PVDF)
 • Stainless steel, carbon steel, nickel-based alloys, titanium
 • Other special materials on request

 

Scope of supply

Vår leverans skiljer sig från projekt till projekt:

 • lösa profiler – som kunden sedan bygger ihop till droppavskiljare
 • profilsegment – som tillsammans bildar en droppavskiljare, levereras färdiga för installation
 • profilsegment, ram och ’basic engineering’ – leverans för installation i housing
 • komplett leverans av droppavskiljare och housing

Profiler för vertikalt gasflöde

Nedan listas ett urval av profiler för vertikalt gasflöde från Munters och RVT Process Equipment. Kontakta oss för mer information.

DV270

Standardprofil med hög avskiljningskapacitet och lågt tryckfall.

Mer information

RV271

En uppgraderad version av RV200 med V-formade kanaler för kontrollerad och effektivare dränering. Hastighetsintervall 2,5 – 4,5 m/s.

RV200

Standardprofil med hög avskiljningskapacitet och mycket låg påverkan på tryckfall. Hastighetsintervall 2,5 – 4,2 m/s.

RV350

Förbättrad avskiljningseffektivitet genom diametralt motsatt placerade krokar. Vi kan variera pitch på alla modeller.

RV400

Mycket låg risk för igensättning p g a partiklar i gasflödet. Lätt att rengöra. Många möjliga tillämpningar pga varierande längder och avstånd mellan profilerna. Hastighetsintervall 2,5 – 4,2 m/s.

 

Profiler för horisontellt gasflöde

Nedan listas ett urval av profiler för horisontellt gasflöde från Munters och RVT Process Equipment. Kontakta oss för mer information.

DH2100

Klarar ett brett gasflödeshastighetsintervall och har mycket lågt tryckfall. Hög avskiljningskapacitet och låg risk för igensättning p g a partiklar i gasflödet.

RH100

Klarar ett brett gasflödeshastighetsintervall och har mycket lågt tryckfall. Hög avskiljningskapacitet och låg risk för igensättning p g a partiklar i gasflödet. Hastighetsintervall 3 – 6 m/s.

RH50X

Varierbart antal böjar (dvs antal gånger profilen tvingar gasen att ändra riktning) och fasseparationskamrar. Hastighetsintervall 5 – 9 m/s.

RH60X

Varierbart antal böjar (dvs antal gånger profilen tvingar gasen att ändra riktning) och fasseparationskamrar. Hastighetsintervall 5 – 9 m/s.

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av droppavskiljare.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
GasUnit
Maximum gas volume flowm³/h
Gas density (operating conditions)kg/m³
Kinematic gas viscositymm²/s (cSt)
Operating pressurebar (a)
Operating temperature°C
Operating data
LiquidUnit
Liquid contentkg/h
Liquid densitykg/m³
Surface tensionnM/m
Dynamic viscosity of the liquidmPas
Geometrical data
DataInfo/unit
Flow directionhorisontal or vertical
Installed in columncolumn or pipe
Column diameter or dimensionmm
Opening for installationmanhole or vessel flange
Requirements
DataInfo/unit
Type of mist eliminatorwire mesh or vane type
Type of materialPlease specify
Separation efficiency%
Separation efficiency/Limit drop sizeµm
Maximum pressure dropmbar
Other requirementsPlease specify
PDF

Dokument för nedladdning

Välj rätt produkt för effektiv och optimerad droppavskiljning

Varje process är unik. I Kunskapsbanken finns information om hur droppavskiljning fungerar och vilka frågor som är viktiga att få svar på för att få en effektiv och hållbar lösning.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.

 

Munters erbjuder lösningar med profiler för droppavskiljning. Andra affärsområden är avfuktning, kylning, befuktning, ventilation, m.m., inom en mängd olika branscher.