Dysor & spraysystem

Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

Specifik vikt (densitet)

Dysans datablad anger flöde vid specifik vikt (SG) = 1, dvs vatten. Vätskor med högre specifik vikt än vatten ger lägre flöde och vätskor med lägre specifik än vatten ger högre flöde än det som angivits i databladet. Följande samband gäller mellan flödeshastigheterna (Q) för vätskor med olika specifik vikt:

Q2/Q1 = √(SG1/SG2)

Viskositet

Hög viskositet hämmar atomiseringen, dvs finfördelning, av dropparna i sprayen. Generellt gäller att vätskor med en viskositet större än 100cP är svåra att atomisera. För att få ett bra resultat används luftatomiserande dysor, där vätskan blandas med tryckluft och på så sätt skapas en vätskespray beståendes av små droppar.

Vätskeegenskaper @ rumstemperatur
Vätska Viskositet Specifik vikt
Vatten 1 cP 1 SG
Olja 10W-30 110 cP 0,88 SG
Honung 1500 cP 1,05 SG

Partiklar

Om det förekommer partiklar i vätskan och om partikelstorleken är större än dysans fria passage finns det en risk för att dysan sätter igen. Dysans datablad anger dysans fria passage i millimeter.

Partiklar i vätskan ökar risken för slitage på dysan och förkortar därmed dysans livslängd. Slitage går att begränsa genom att välja ett mer slitstark material eller använda sig av ett lämpligt filter.