Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Dysor & spraysystem

Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

En dysa som skapar en spray med mycket små droppar kommer att vara extra känslig för påverkan av luft- eller gasströmmen, vilket bör tas i beaktning vid val av dysa.

Ett annat exempel är när ett gasflöde strömmar i motsatt riktning till sprayen. Beroende på gasens hastighet och sprayens fördelning av droppstorlek kan sprayens riktning ändras och i stället gå medströms, se bild.

Kontakta oss vid behov av spraydiagram (trajectories) för en specifik process.

Gas flow at 4 m/s at 90°, nozzle orientation 270°