Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Dysor & spraysystem

Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er sprayprocess. Kontakta oss.

Materialval Kundskapsbanken Dysor

Temperatur

Materialets smält- eller uppmjukningspunkt anges som materialets maxgräns och finns listat i tabellen nedan (Temp. Rating (°C)). Materialets maxgräns behöver justeras nedåt i de fall den omgivande miljön är korrosiv, samt om det finns risk för oxidation eller kemisk påverkan.

Korrosion

Korrosion kan bl a leda till slitage, ökat flöde, förändrad droppstorlek och förändrad spraybild. Det leder i sin tur till ökade kostnader p g a försämrad process, ökat underhåll eller att utrustning skadas nedströms i processen.

Korrosiv miljö, alternativt om vätskan som sprayas är korrosiv, begränsar materialvalet. Om ingen legering är lämplig kan plast vara ett alternativ om temperaturen tillåter. Ett annat alternativ är att använda dysor i keramiskt material.

Kemikalier

Det är svårt att ge några generella riktlinjer gällande kemikaliers påverkan på materialet. En fingervisning till val av lämpligt material är att ta reda på vilket material som används för rörledningar i processen. Om du vet vilka kemikalier processen innehåller kan du kontakta oss och få hjälp med val av material.

Abrasivt slitage

Härdat rostfritt stål, Cobolt Alloy 6, volframkarbid och keramiska material används ofta i processer där vätskor med slipande egenskaper sprayas.

Kostnad

Ibland behöver kostnad självklart tas med i beaktning, men då är det viktigt att fördela investeringen över dysans hela livslängd.

Material

Nedan listas de dysmaterial som är mest efterfrågade. I listan anges standardbeteckning (DIN), maxgräns temperatur och BETEs materialkod.

Material DescriptionBETE Material No.(DIN) DescriptionTemp. Rating (°C)Trade Name
Brass4Messing230°
Naval Brass64400°
BronzeBronze400°
L.C. Steel72C-Stahl210°
30351.4305430°
30461.4301430°
304L1.4306430°
31671.4401430°
316L201.4404430°
317211.4440430°
317L221.4438430°
416241.4005430°
Tungsten7H
Alumina26
904L741.4539430°
Alloy 20702.4660490°Carpenter® 20
Nickel Alloy M30C372.4360/2.4366540°Monel®
Nickel Alloy 600352.48161100°Inconel® 600
Nickel Alloy 6253B2.48561100°Inconel® 625
Nickel Alloy 800331.48761010°Incoloy® 800
Nickel Alloy 825342.48581010°Incoloy® 825
Nickel Alloy B312.4800/2.4810760°Hastelloy® B
Nickel Alloy G322.46191100°Hastelloy® G
Nickel Alloy G30492.46031100°Hastelloy® G30
Nickel Alloy C276812.48191100°Hastelloy® C276
Nickel Alloy C222A2.46021100°Hastelloy® C22
Nickel38Nickel350°
Titanium11Titan540°
Tantalium40Tantal1500°
Zirconium61Zirkonium540°
Cobalt Alloy 691050°Stellite® 6
SNBSC ceramic621660°Refrax®
RBSC ceramic591380°
PTFE3PTFE150°Teflon®
PVDF36PVDF120°Kynar®
PVC1PVC60°
CPVC16CPVC100°
Polypropylene2Polypropylene70°
UHMW1780°
Polyurethane6980°
ABS1570°