Evaporativ kylning med vattendimma

Undvik ökade driftkostnader med en enkel och energieffektiv lösning för extra kylning av t ex kylaggregat under perioder när den omgivande temperaturen är högre än normalt.

Luftkonditionering, kyl- och frysaggregat, med mera, minskar sin effektivitet under varma dagar i och med att aggregatens cirkulationsvätska inte kyls ner lika effektivt på grund av den högre lufttemperaturen. För att aggregatet ska kunna bibehålla kylvätskans temperatur även när det är varmt ute går det åt mer energi, vilket leder till ökad driftskostnad.

Ett enkelt och mycket energieffektivt sätt att säkerställa en fortsatt effektiv kylprocess är att installera ett spraysystem med dimdysor.

Hur fungerar evaporativ kylning med dimdysor?

Dimdysorna skapar en fin vattendimma som sugs in i kylaggregatet, där de små vattendropparna evaporerar, vilket i sin tur sänker kylcellernas temperatur.

För att vattendroppar ska evaporera krävs det energi, vilket i det här fallet kommer från ytan av de varma kylcellerna. När dropparna i vattendimman omvandlas från vätskefas till gasfas, tas energi från kylcellerna och cellernas temperatur sänks.

Genom att välja rätt typ av dysa med rätt droppstorlek uppnår man maximal kyleffekt. Det är även viktigt att välja en dysa med låg vattenförbrukning för att spara kostnad och undvika eventuella problem som kan uppkomma med överflödig vattenmängd.

Snabb och enkel installation

En enkel lösning för energieffektiv kylning av olika typer av kylaggregat är att installera HA-dimdysor nära kylcellerna. HA-dysorna producerar en fin vattendimma vid 3-5 bar och finns i många olika storlekar, spridningsvinklar och material.

Förutom dysor levererar vi även slangar och T-kopplingar för enkel och snabb installation. Om du är ute efter en komplett lösning rekommenderar vi DustFlex-systemet, som består av slang, t-kopplingar och HA-dysor.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.