Dysor & spraysystem

Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

Fyra parametrar används för att definiera spraytäckning

Sprayvinkel (A)

Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning. Eftersom dropparna omedelbart påverkas av yttre faktorer (gravitation, luft- och gasströmmar) är detta mått endast användbart när man beräknar spraytäckning nära dysan.

För att beräkna spraytäckning på större avstånd tillhandahåller vi spraydiagram (trajectory) vid behov.

Faktisk spraytäckning (B)

Faktisk spraytäckning vid ett specikt avstånd (D) från dysan.

Effektiv sprayvinkel (C)

Beräknad vinkel från faktisk spraytäckning (B) på avståndet (D).

Teoretisk spraytäckning (E)

Spraytäckning på avståndet (D) om sprayen rör sig i en rak linje från dysmynningen.

Distance (D) in mm
Spray angle (A) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000
10° 9 17 26 35 52 70 105 140 175
20° 18 35 53 71 106 141 212 282 353
30° 27 54 80 107 161 214 322 429 536
40° 36 73 109 146 218 291 437 582 728
50° 47 93 140 187 280 373 560 746 933
60° 58 115 173 231 346 462 693 924 1155
70° 70 140 210 280 420 560 840 1120 1400
80° 84 168 252 336 503 671 1007 1343 1678
90° 100 200 300 400 600 800 1200 1600 2000
100° 119 238 358 477 715 953 1430 1907 2384
110° 143 286 428 571 857 1143 1714 2285
120° 173 346 520 693 1039 1386 2078
130° 214 429 643 858 1287 1716
140° 275 549 824 1099 1648 2198
150° 373 746 1120 1493 2239
170° 1143 2286

Optimering av spraytäckning

När vi designar ett spraysystem som kräver täckning över en stor tvärsnittsarea, optimeras sprayen för att få en så jämn täckning som möjligt över hela arean.

Kontakta oss vid behov.