Vårt utbud av spiraldysor

Vår leverantör BETE Spray Systems är världsledande inom tillverkning och utveckling av spiraldysan. Vi har mycket erfarenhet och kunskap gällande olika applikationer där spiraldysan är lämplig. Vi erbjuder kundanpassad tillverkning när det finns ett behov av ett specialmaterial eller en viss typ av anslutning.

Spiraldysan är tillverkad i ett stycke, med en stor flödespassage vilket minskar risken för igensättning. Spiraldysan finns i en mängd olika storlekar, flöden, sprayvinklar och material. Denna typ av dysa skapar relativt små droppar jämfört med andra typer av fullkonsdysor och hålkonsdysor.

Lämpliga applikationsområden är bl a quenching, brandbekämpning, gasskrubbning och evaporativ kylning.

Spiraldysans unika spraybild

Spiraldysans utformning gör att det skapas en spray med en eller flera ringar med ett högre volymflöde och relativt större droppar jämfört med sprayen mellan ringarna. Denna typ av spraybild är optimal då det processmässigt krävs små droppar, t ex vid evaporativ kylning, samtidigt som det krävs ett relativt högt volymflöde. Den här typen av spraybild kan också vara till fördel då sprayprocessen påverkas av ett starkt gas- eller luftflöde.

Illustration av hur sprayen skapas av en spiraldysa med fullkonsspray. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner. Konerna bildar 2 till 3 ringar av relativt stora droppar, omgivna av bredare band av relativt små droppar.

Spiraldysa fullkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner.
 • Konerna bildar 2 till 3 ringar av relativt stora droppar, omgivna av bredare band av relativt små droppar.

Illustration av hur sprayen skapas av en spiraldysa med hålkonsspray. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon. Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen, vilken består av relativt stora droppar, medans det inom konen skapas en fin dimma.

Spiraldysa hålkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen, vilken består av relativt stora droppar, medans det inom konen skapas en fin dimma.
PDF

Dokument & videos

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video

Spiraldysans spray består av relativt små droppar

Jämfört med andra typer av fullkonsdysor och hålkonsdysor skapar spiraldysan relativt små droppar. Det är lämpligt i många olika industriella applikationer som t ex kylning, quenching och gasskrubbning.

Bilden illustrerar den relativa droppstorleken för olika typer av dysor, luftatomiserande dysor, dimdysor, spiraldysor, hålkonsdysor, fullkonsdysor samt flatståledysor.

Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och lösning. 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

  Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

  Läs hela svaret
 • Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

  Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser ...

  Läs hela svaret
 • Vilken yta ska sprayen täcka? Hur ska dysan placeras?

  Dysans placering över målet (D) och ytan sprayen ska täcka (B) är viktigt att känna till för att kunna välja rätt sprayvinkel (A). Sprayvinkeln mäts nära dysans mynning och dropparna påverkas omedelbart av yttre krafter så som gravitation, luft- och gasflöde.

  Läs hela svaret
 • Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

  Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av vätska används i sprayprocessen?

  En vätskas specifika vikt, viskositet och förekomsten av partiklar påverkar dysans sprayegenskaper.

  Läs hela svaret
 • Finns det yttre faktorer som påverkar dysans spray?

  Ibland påverkas sprayen av yttre krafter, t ex processgasflöden, luftflöden eller vind.

  Läs hela svaret
 • Vilket material är mest lämpligt för sprayprocessen?

  Nedan listas ett antal faktorer som bör tas i beaktning vid val av material för en specifik dysa. Ett felaktigt materialval kommer sannolikt att påverka dysans prestanda och livslängd. Vi hjälper gärna till och ger råd om vilket material som är mest lämpligt i er ...

  Läs hela svaret
 • Vad är fördelarna med en optimerad sprayprocess?

  Det är många faktorer att ta i beaktning vid val av dysa för en specifik sprayprocess. En optimerad sprayprocess kan göra stor skillnad och bidrar till: förbättrad produkt- och processkvalitet ökad produktion och minskad tid för oplanerade stopp minskade underhållkostnader lägre driftskostnader genom minskad användning ...

  Läs hela svaret